https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘imidakloprid’

BIDÖDARE SKADAR BEBIS!

Sänkt gränsvärde för insektsgifter som skadar hjärnan.

Subscribe to RSS Feed