https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘Helena Nilsson’

LAGEN LIGGER EFTER..!

Kemikalieindustrin ligger alltid steget före…

IMPREGNERING I HJÄRNAN!

Impregnering blir miljögift i kroppen, kanske även i hjärnan!

Subscribe to RSS Feed