https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘frukt’

FRUKTANSVÄRD FRUKT?

Är insektsmedel bara giftiga för miljön?

DAGLIG DOS INSEKTSGIFT

Frukt ger kontinuerlig tillförsel av gifter!

HEMSKHET HOS HEMKÖP!

Personal besprutade frukt i butiken!

HORMONSTÖRANDE FRUKT!

Allt mer bekämpningsmedel i frukt!

Subscribe to RSS Feed