https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘förebygga’

INGEN CANCERPREVENTION

Bristande intresse för sidan ”Cancerprevention”!

MOTVERKA MIKROTUMÖRER?

Förebygga bröstcancer med livsstilsförändringar?

STOPPA ROSATVÄTT!

Cancerframkallande ämnen i Rosa Bandet-parfym! Är kampanjen ett PR-jippo för profithungriga företag som motverkar sitt ursprungliga syfte?

BISFENOL & BRÖSTCANCER!

Kommer man att prata om sambandet mellan bröstcancer och kemikalier på den tvärvetenskapliga konferensen?

BARNCANCER ÖKAR!

Gripande dokumentär om barncancer i Svt, men man nämner inte att barncancer har ökat med mer än 40 % sedan 1960! Beror det på livsstil och miljöfaktorer? Borde förebyggande forskning få mer stöd?

Subscribe to RSS Feed