https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘elöverkänslig’

ELFUNDAMENTALISTER?

Ingen elsanering utan kemikaliesanering!

ELALLERGISKA DUVOR?

Är elöverkänslighet en evolutionär kvarleva?

KEMISKT ELALLERGISK?

Inkludera kemikalier i elöverkänslighetsdebatten och nyansera den!

KEMIKALIER & STRÅLNING!

Jag har mycket att säga i sammanhanget….

Subscribe to RSS Feed