https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘dioxiner’

EKO-ÄGG GIFTIGARE!

Måste ekologiska höns matas med fiskmjöl?

MILJÖJOURNALISTPRISET

2013 års pris gick till ”Dioxinfisken i Östersjön”

MAFFI(G)A MAJBRASOR!

Majbrasan kan vara giftig, liksom sopor från maffians Neapel.

Subscribe to RSS Feed