https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘bakterier’

MIKROBER MOT METALLER!

Bakterier renar mark från tungmetaller?

TOXISK TARM & SJÄL!

Det finns en snabbförbindelse mellan tarm och själ! Hur påverkas humöret av ftalater i medicin?

Subscribe to RSS Feed