https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

UV-FILTER I UNGAR!

Solskydd från möbler & leksaker i barn året runt!

Danska barn har hormonstörande solfilter i kroppen året runt, inte bara under sommaren, när de flitigt smörjs in med solkräm. Orsaken är att sol-skyddsmedel inte bara tillsätts solkräm utan också möbler, leksaker, textilier, kosmetika*, mm.
Solfilter/UV-filter är kemiska ämnen som kan absorbera UV-strålar och göra om dem till värme, t ex bensofenon, octocrylen och kamfer.
Minst 8 solfilter är misstänkt hormon-störande, däribland bensofenon-3*, som återfanns i 9 av 10 barn och unga i den aktuella undersökningen, där källan till exponering inte var solkräm.
Det har tidigare framkommit att vissa solfilter påverkar kvinnors och mäns fertilitet. Se
Ägg vilse av solfilterSolskydd stör sperma! Att alla solfilter inte är  hormonstörande framgår bl a av danska Miljøstyrelsens rapport, 2015: Kortlaegning og sundhetsmaessig vurdering af UV-filtre’
* Idoler och hormonsmink Barnfri med bensofenon
Tagg: UV-filter UV-filter hormonstörade hormonstörade solskyddsmedel solskyddsmedel barn barn
Foto: Politiken, VIDEN, Martin Bubandt (arkiv) BLOGGPOSTA permalänk UV-filter i ungar!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed