https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MONSANTO I MILJÖMÅL!

Sex städer stämmer storföretag!

Företaget Monsanto är mest känt för sina GMO-grödor och ogräsmedlet Round-up, men från 1930 till slutet av 1970-talet var man den enda till-verkaren i USA av det sedan dess förbjudna miljögiftet PCB som på-verkar människans fortplantning, immunförsvar, barns inlärning m.m.
PCB bryts ner extremt långsamt och finns därför fortfarande kvar, i bl a marker och vattendrag, och för att täcka de höga saneringskostnaderna stämmer nu staden Portland i Oregon i likhet med 5 andra städer på den amerikanska västkusten storföretaget Monsanto. Den som förorenar borde betala, menar man.
hcn/west-coast cities sue monsanto for chemical cleanup
Jaha, och vem ska i så fall betala för den PCB som fortfarande (tillsammans med DDT och dioxiner) förorenar Östersjön? Också Monsanto? Företaget tillverkade faktiskt PCB i Storbritan-nien för den europeiska marknaden fram till 1976*, men det gjorde även tyska Bayer, italienska Caffora och franska Rhone Poulenc. Någon PCB-tillverkning tycks inte ha förkommit i Sverige, och all ny användning förbjöds 1978 och 1995 totalförbjöds alla produkter med PCB.
PCB har bl a använts i  fogar och golv i byggnader (1956-1973) och sista datum för PCB-sanering av fastigheter är 30 juni 2016. (Sanerapcb). Hm. Är det fastighetsägarna som betalar?
I Emmaboda tycks kommunen ha tvingats betala 2007 när 18 ton giftigt PCB skulle bort (eller hur gick det?) och PCB-sanering av sjukhus i Västra Götaland 2009 fick regionen stå för.
Monsanto vill däremot inte stå för några miljösynder, utan hävdar att det är någon annan som har förorenat vattendragen på den amerikanska västkusten, och försöker få målen nedlagda. Man börjar med San Diego. i nästa vecka (25/5).    Bild: travelportland.com
*) Källa: Production, properties and usage of polychlorinated biphenyls, PCB. Voogt 1989.
Se även SolnaSanering/pcb Tagg: PCB PCB Monsanto Monsanto
BLOGGPOSTA permalänk Monsanto i miljömål!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “MONSANTO I MILJÖMÅL!”

  1. Berit skriver:

    Intressant! PCB ska saneras bort NU (behövs säkert hos mig) men det blir inget straff om det missas. Hm…

    Och att Monsanto är involverade i allt ont (nästan). Nån gång måste de få sitt straff. Helst igår!

Subscribe to RSS Feed