https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GRUNDLÖST GRÄNSVÄRDE?

Bisfenol A utreds på nytt!

Det är svårt att sätta relevanta gränsvärden för hormonstörare som plastkemikalien bisfenol A (BPA), då de kan störa i ytterst små mängder. Hur små har sällan (eller aldrig?) grundligt klarlagts.
Gränsvärdet för BPA i EU sänktes drastiskt i december 2014 från 50 till 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag (=TDI, tolerabelt dagligt intag), vilket man ansåg ändå gav god marginal, då den mängd BPA vi sammanlagt utsätts för från mat, damm, kvitton, mm, är 3-5 gånger lägre. (den understiger 1,5 enligt Svenska Livsmedelsverket)
Danska forskare vill nu att TDI ska sänkas ytterligare till 0,7, då BPA vid denna låga dos har visat sig ge skador på sperma, öka vikten och påverka bröstutvecklingen hos råttor när de utsätts som foster och via modersmjölken. Dansk forskning graensevaerden er hoej bisfenol A
Effekterna av hormonstörande ämnen vid låga doser kan vara oförutsägbara i förhållande till effekterna vid höga doser, menar forskarna. Därför kan det vara nödvändigt att ämnena under-söks på ett annat sätt.
Kanske är det just det som den Holländska hälsomyndigheten, RIVM, har gjort, när man med ”nya insikter” i bagaget, i mars 2016 meddelade att konsumenternas exponering för BPA från mat och andra källor bör reduceras, samt rekommenderade stöd till forskning för att hitta alternativ till BPA. (env-health.org/pressrelease).
Med anledning av RIVM-rapporten tillkännagav EFSA, det europeiska livsmedelsverket, igår, att man ska göra en ny bedömning av BPA-säkerheten när det gäller hur immunsystemet hos foster och små barn påverkas. eu/efsa/news/bisphenolA
Utvärderingen förväntas bli klar 2018. Kanske får vi då ett nytt mer välgrundat gränsvärde för BPA istället för det nuvarande som enligt EFSA bara är temporärt? Att beräkna TDI för samver-kanseffekter med andra hormonstörare, lär dock bli betydligt svårare, se Hormonstörd matematik
Tagg: bisfenol A bisfenol A gränsvärde gränsvärde BLOGGPOST permalänk Grundlöst gränsvärde?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed