https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FLAMSKYDDSBLUFFEN!!

Tobakslobby bakom krav på
flamsäkra möbler!

Istället för att framställa cigaretter som slocknar när de inte röks, ville tobaksbolagen ha krav på flamskyddsmedel i stoppade möb-ler, något som välkomnades av flamskyddsmedelsindustrin
Det avslöjade Chicago Tribune i sin uppmärksammade artikel-serie ”Playing with fire” (2012). (chicagotribune/flames/index), där
man bl a beskrev den överraskande och inflytelserika roll som ”Big Tobacco” spelade för den ökade förekomsten av giftiga kemikalier i amerikanska stoppade möbler på 1980-talet.
En tidigare anställd i tobaksindustrin, Peter Sparber, organi-serade lobbygruppen och formulerade dess krav på nationella lagar med krav på flamsäkra möbler, och tillhandahöll argument för varför förändrade möbler var ett mer effektivt sätt att förhindra bränder än förändrade cigaretter. 
Av en rad förvanskade resultat av studier som finansierades av kemikalieindustrin drogs slutsatsen att  flamskyddsmedel skyddar mot dödliga bränder, minskar mängden föroreningar och sparar samhället miljoner dollar. 
Det främsta underlaget till dessa omfattande antaganden var en rapport så obskyr att den bara är tillgänglig på svenska” (!!) När Chicago Tribune fick tag på en kopia och översatte den, visade den att många av industrins påståenden kunde härledas till information om åtta TV-bränder i västra Stockholm på 1990-talet. (flame-retardants-chemical-industry)
Ingvar Enqvist, mannen bakom bakom rapporten, sade i en intervju med tidningen att han inte visste att kemikalieindustrin hänvisade till den, och att de svepande slutsatserna om nyttan med flamskyddsmedel var ”lite märkliga” 
Lobbygruppen fortsatte sitt arbete även efter det att studier hade förknippat flamskydds-medel med cancer, neurologiska problem och försämrad fertilitet. Den fortsatte även efter det att forskare i ett av Regeringes laboratorier hade visat att flamskyddsmedel i möbler inte på något meningsfullt sätt skyddar befolkningen från eldsvådor (ct/flames-barriers).
Det visade man genom att med en låga vidröra två fåtöljer, en med flamskyddsmedel och en utan, varpå båda stod i full låga efter fyra minuter. Studien genomfördes 2009, men blev inte känd förrän 2012. Mängden flamskyddsmedel i möbler är tillräcklig för att orsaka hälsoproblem, men inte tillräcklig för att nämnvärt fördröja ett brandförlopp, skriver Chicago Tribune.
”Samtidigt som möbeltillverkare försöker fasa ut giftiga, ineffektiva flamskyddsmedel kampan-jar kemikalieindustrin aggressivt i ett sista försök att bevara den lukrativa marknad som i stort sett omfattar alla hem”.
”I Sveriga, får stoppade möbler i hemmet inte fatta eld när de utsätts för en glödande cigarett”, skriver SP (2006)(firetest_furniture) och det s.k. cigarettestet (EN 1021-1) nämndes ofta när jag för 10 år sen intervjuade möbelfabrikanter. Hm. Det kan väl ändå inte vara så att man har ”flamsäkrat” en hel planet för att rökare ska kunna fimpa i fåtöljen?
P.s.  Tagg: tobaksbolag BLOGGPOSTA permalänk Flamskyddsbluffen!!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed