https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

HORMONSTÖRD AV HYVELN?

Problematiskt ämne i 11
av 27 vanliga rakhyvlar 

Ett antal populära rakhyvlar från bl a Gillette och Bic innehåller en misstänkt hormonstörande* kemikalie, BHT. Det konstaterar den danska kon-
sumentorganisaitonen Forbrugerrådet TænkKemi: 
problematisk-kemikalie-i-barberskrabere
BHT, butylhydroxytoluen, används som konser-veringsmedel** i rakhyvelns s.k. lubraslip som in-nehåller mineraloljor och polymerer (och som jag aldrig har hört talas om förrän nu).  
Det är lubraslipen som gör att rakhvveln glider lätt på huden så att rakningen blir behaglig (och jag som trodde att det var rakkrämens funktion?). Lubraslipen kan innehålla fler ämnen än BHT och konsumenterna uppmanas undersöka vilka som har tillsatts. (Se hela testet.)
För övrigt finns det rakhvvlar utan lubraslip. 
*) BHT har visat sig vara hormonstörande i djurförsök, och kan påver-ka fertiliteten och försämra inlärning och motorik, enligt den s.k. SIN-listan (New_SIN_substances_Oct.2014) Ämnet är officiellt under utvärdering.
**) BHT finns även i kosmetika*** och i livsmedel har det e-nummer 321 och får användas i fetter, värmebehandlade livsmedel, till stekning, i tugg-ummi samt i kosttillskott. Se Livsmedelsverket
***) Finns bl a i hemskt-halloweensmink Mer om BHT & BHA på shenet
Foto 1: fotoakuten Foto 2: Anna Beck Christensen 
Tagg: hormonstörande BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörd av hyveln?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed