https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KEMIKALIER I KLÄDER!

Mer av vissa i eko-bomull!

Ny doktorsavhandling! När forskare vid Stock-holms Universitet testade 60 plagg upp-täckte de att det fanns många-gifter-kvar-i-kläderna.
Plaggen kom från svenska och
internationella klädkedjor. 80 % var tillverkade i Asien.
Vid en första analys hittades ”tusentals kemi-kalier i kläderna och ett hundratal identifierades preliminärt.” Flera fanns inte med på tillverkarnas listor och misstänks vara biprodukter, restpro-dukter eller tillsatta under transport.
Ämnena kan orsaka hudallergier, men även ”vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker. Några av de identifierade ämnena är misstänkt eller bevisat cancerframkallande.”.
Beroende av mängd, giftighet och hur lätt de går igenom huden valdes fyra grupper av ämnen ut för ytterligare analys. De högsta halterna av två av dessa, kinoliner och aromatiska aminer, hittades i polyester. Bomull innehöll höga halter av bensotiazoler (BT). 
”De fyra plagg som var tillverkade av “100 % ekologisk bomull” och försedda med en eko-etikett innehöll BT och MTBT (2-methyltio-bensotiazole), i koncentrationer som var 7 till 30 gånger högre än medelkoncentrationen i de ”vanliga” plaggen i 100 % bomull.”
Bensotiazoler används bl a vid tillverkning av gummi*, som bekämpningsmedel i industrin, och som korrossionskydd. Ämnen som härrör från bensotriazoler används som UV-skydd i textilier.  
Vissa av ämnena tvättades ur, och riskerar därmed att hamna i vattenmiljöer och skada vat-tenlevande organismer. andra stannade i hög grad kvar i kläderna och kan bli en källa till lång-varig hudexponering. En del ämnen kan även hamna i luften och i inandningsluften, fibrer kan lossna som vi sen andas in eller äter upp. Man har bara skrapat på ytan, menar Conny Östman, professor i analytisk kemi. P.s. Inte konstigt att det är så svårt för mig att hitta kläder som jag tål!
*) Bensotiazoler avgår också från bildäck (och därmed sannolikt även från konstgräs).
Tagg: ekologisk bomull BLOGGPOSTA permalänk Kemikalier i kläder!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “KEMIKALIER I KLÄDER!”

  1. Lollo skriver:

    Ja, vad ska man säga? Inget är förvånande längre.

    Jag läste pdf:en som fanns i länken, men hittade ingen lista över textilierna som testades? Har du sett någon?

  2. Berit skriver:

    Det verkar som de bara redovisar var kläderna är tillverkade?

    Otäckt och sorgligt, jag som fortfarande går och inbillar mig att bomull är snällt mot mig och huden. Och ingen vits att försöka satsa på ekologiskt heller, det var väl det sorgligaste.

Subscribe to RSS Feed