https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

HORMONSTÖRD RAPPORT!

Stärkt samband mellan sjukdomar
och hormonstörande ämnen!

Studier publicerade under de senaste fem åren har lett till bättre för-ståelse för hormonstörande ämnen (som liknar och härmar kroppens egna hormoner), och en ny rapport från Endocrine Organisation baserad på  1113 studier stärker sambandet med diabetes. fetma, kvinnlig och manlig reproduktion, prostatacancer, hormonkänslig cancer hos kvinnor, sköld-körtelproblem, neurologiska utvecklingsstörningar, mm. 
Fokus ligger på bisfenol A, ftalater, bekämpningsmedel, persistenta organiska miljögifter som PCB, PBDE och dioxiner, eftersom det finns mest information om dessa kemikalier.
Rapporten inkluderar exponering under foster- och småbarnsstadiet, då hormonpåverkan under dessa kritiska stadier ökar sannolikheten för sjukdom eller dysfunktion senare i livet. 
Källa: sciencemag/links-between-health-endocrine  (Se även tid. inlägg: Hormonstord-matematik
Taggar: hormonstörande ämnen ny rapport BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörd rapport!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed