https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FÄRRE DENTALDEMENTA?

Kvicksilverfaktorn ignoreras!

Demens hos äldre över 80 minskar procentuellt i Sverige (metro), en nyhet som fick Cecilia att i ett mejl undra ”hur det korrelerar till mängden amalgam hos befolkningen. Det verkar ju  som om äldre har mindre amalgam nu än förr, eftersom det sedan amalgamför-budet 2009 inte längre får ersättas med nytt amalgam”.
Precis vad jag också tänkte! Men så tänkte inte forskarna. De tänkte på andra livsstilsfaktorer och på att hjärtkärlvården har blivit bättre (hjärtproblem kan nämligen leda till demens). Det har den nog, men de tänkte inte på att kvicksilverläckage från amalgam även påverkar hjärtat*.
Det som talar för att våra tankar (mina och Cecilias) kan ha viss relevans i sammanhanget är 
att kvicksilver-bildar-ett-protein-som-anses-orsaka-alzheimers samt att personer med en viss gen-variant (apoE4) i högre grad än andra utvecklar demens om de utsätts (apoe-app-alzheimer). 
Det som komplicerar bilden är att en minskning/stabilisering noterades inte bara hos svenskar utan även hos några av de grupper spanjorer och engelsmän som tillsammans med holländare också ingick i studien (det var t ex endast hos britter man fann en generell minskning av demens), eftersom man ännu har något amalgamförbud i dessa länder
Det som talar emot är att de första grupperna (av totalt 5) studerades redan under åren 1976-1989 och de andra 1994-2008 (alltså före förbudet, se originalstudien i thelancet) 
Men då faller väl hela hypotesen, tänker nog nån! Är Cecilia och jag ute och cyklar? Nej, inte helt!
Amalgamanvändningen har minskat generellt i västeuropa under de senaste 25-30 åren, till förmån för andra fyllnadsmaterial (kompositer). Medvetna medborgare lät tidigt och på eget bevåg amalgamsanera sina tänder, men i Spanien kom debatten igång först på 2000-talet**.
Trots detta visar resultat från Zaragoza en signifikant (icke slumpartad) minskning av demens hos män (43%; p=0·0002), medan de från Kungsholmen i centrala Stockholm (i motsats till de från Göteborg***) inte är signifikanta, vilket man tror beror på tidigare  livsstils- och vårdförbättringar.  
Det är knepigt att tolka epidemiologiska studier. Ännu knepigare blir det när man som här ignorerar kvicksilverbelastning som livsstilsfaktor (något som snarare är regel än undantag), och det saknas data om hur många som har nämnda riskgen apoE4, som medför att även exponering för miljögiftet DDT-kan öka-Alzheimerrisken. 
Men apoE4 kan bara förklara 20 procent av fallen, enligt ki.se. De flesta som har genen (ca 15 %) får inte Alzheimer, och någon allmän testning för genen finns inte****. Inte heller något globalt amalgamförbud, men en icke tidsbestämd utfasning förväntas ske (Amalgam-avvecklas).
(detta och många andra nyliga inlägg nås även via.facebook)
P.s. Beslut om Folktandvård kom 1938, men innan dess hade tandläkare friskt använt amalgam.
*) Mer om hjärta+kvicksilver senare. (Se även Amalgam o.-hjärtproblem & Korkad-av-kvicksilver)
**) Jag har sedan 1991 bevakat och rapporterat om tandvårdsfrågor internationellt.
***) Är osäker på detta, kanske vill någon lusläsa och korrigera/komplettera.
****) Synd, då genen även förknippas med högt kolesterol & hjärtsjukdom (skane/ApoE).
(dn/minskad-demens) tagg: demens minskar BLOGGPOSTA permalänk Färre dentaldementa?!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed