https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BULLIG AV BISFENOL A

Två fetma-mekanismer!

Att den vanliga plastkemikalien bisfenol A (BPA)
främjar fetma är sedan länge känt, något man har trott beror på dess östrogenhärmande struktur.
Men det tycks finnas ännu en mekanism. Det fram-går av en ny studie från den kanadensiska hälso-myndigheten, Health Canada, där man fann att
kroppen omvandlar BPA till ett fettbildande ämne, som inte verkar vara östrogent. ehp.nieh.gov.
Studien är den första där forskarna har funnit
att människor bryter ner bisfenol A till BPA-Glucuronid (BPAG), en biologiskt aktiv s.k. metabolit,
som påverkar våra celler och gör oss feta, kanske genom att ge sig på vissa receptorer. De mus- och människoceller som forskarna utsatte för BPAG, visade på en avsevärd ökning av fett.  
Människor har mer BPAG än BPA i blod och urin, och vi utsätts så gott som dagligen för BPA, mest via maten (dit den kan läcka från plast och konservburkar**), men också från kvitton***, damm och vatten, och inom sex timmar har levern brutit ner hälften av inkommet BPA, varav om-kring 90 procent omvandlas till BPAG, som inom några dagar utsöndras (se bisfenolfri-pa-3-dar).
Forskarna befarar att metaboliten även skulle kunna orsaka andra hälsoeffekter än fetma.  
P.s. Bisfenol A syntetiserades redan1891, men det var först på 1950-talet som den började an-vändas på burkar och i plast. Hur mycket bidrar den till bullighetsepidemin, månntro? En studie från 2012 visar att den gör oss feta, med mera, i låga doser men inte i höga.. (europepmc)
*) Levern är kroppens filter men den neutraliserar inte alltid skadliga ämnen, den gör bara om dem till en form som kan utsöndras ur kroppen, säger en i artikeln intervjuad forskare. 
**) Svt/konservburksplast-kan-orsaka-fetma
***) I januari i år meddelades att Regeringens utredare-vill-förbjuda-bisfenol-a-i-kvitton-o-biljetter! 
Foto: wikipedia/Fat_Mouse. tagg: BPA-Glucuronid BLOGGPOSTA permalänk Bullig av bisfenol A

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed