https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MULLIG AV MOBILEN??

Fiskar blev småmulliga! 

Fiskar använder väl inte mobil, tänker du kanske. Överdrivet, tänker jag  när jag ser rubriker som
”Din mobil kan göra dig fet” (cellphonefat). Hur ofta ser man smällfeta smartphonesurfare??
Det handlar inte om brist på motion, utan om två flamskyddsmedel med brom respektive klor som
forskare vid University of Houston, kopplar till
fetma. Men har man inte tagit bort värstingmed-len? Hur vågar de misstänkliggöra människans
bästis? Inte bara den visar det sig. (UH.edu/news)
Forskarnas belägg för sin mullighetstes:: 
1. Vi andas ofta in damm som innehåller flam-skyddsmedlen tetrabrombisfenol A* (TBBPA) och tetraklorbisfenol A (TCBPA), som används i datorer, mobiler, tv-apparater, surfplattor, m.m. 
2. Zebrafiskar som forskarna utsatte för låga doser av ämnena i 11 dagar blev tyngre och fick högre BMI än icke utsatta zebrafiskar, trots att båda grupperna åt kolesterolrik mat. 
3. Barn, som spenderar mycket tid på golvet (där elektronikdammet ofta hamnar), har högre halter av TBBPA och TCBPA i blodet än vuxna.   
4. Ämnena är vanligt förekommande, och enligt forskarna tillverkas årligen ca 150,000 ton TBBPA och 10,000 ton TCBPA (globalt?)
5. Ämnena innehåller bisfenol A, en känd obesogen, typ ett ”förtjock-ningsmedel”  (kan den påverka självständigt fast den som här utgör en del av en större molekyl?) 
6. Mullighetsmekanismen består i att TBBPA och TCBPA aktiverar hormonreceptorn PPAR-gamma som omvandlar stamceller till fettceller. Forskargruppen, som är först med att testa detta på levande organismer, tror att flamskyddsmedlen kan vara utlösande faktor vid fetma.   
Det kanske de kan vara, men man nämner inte att ämnena inte bara finns i elektronik utan även i ex. möbler och textilier**, särskilt i USA, där t o m amningskuddar kan vara bromerade* (npillows).
2011 varnade 145 forskare för-bromerade-och-klorerade-flamskyddsmedel, då de har ”gemen-samma ofördelaktiga egenskaper”, så man får hoppas att de företag (t ex Apple) som numera dissar ”brommisar” (typ TBBPA) inte har ersatt dem med någon mindre känd ”kloris” (typ TCBPA), som inte ens Svanen Miljömärkning verkar ha koll på, se mailsvar:
 I Svanens kriterier för TV och datorer finns denna formulering: Flamskyddsmedlet tetrabrom-bisfenol-A (TBBP-A) får inte tillsättas. TCBPA nämns inte direkt i kraven. Om TCBP-A sedan indi-rekt förbjuds genom våra kravformuleringar har vi inte kunskap om idag. Mvh Brita Forsström”.
*) Tetra betyder fyra. TetrabrombisfenolA betyder ’fyra brom och en bisfenólA’. Hm. Rimmar (nästan) på ”fyra bugg och en cocacola”. **) Kanske lossnar kemikalierna lättare från tyger o.d.?
Se även Hur-gron-ar-paddan? BLOGGPOSTA permalänk Mullig av mobilen??

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “MULLIG AV MOBILEN??”

  1. admin skriver:

    Skickade följande fråga till Kemikalieinspektionens Upplysningstjänst:
    ”Kan det tänkas att bromerade flamskyddsmedel i elektronik t ex i mobiltelefoner och surfplattor till en del har ersatts av klorerade sådana, utan att detta har uppmärksammats så mycket?”

    Svar 7/4-2015:
    Hej,Tack för din fråga. Jag kan inte hitta några uppgifter om att så skulle vara fallet, men det skulle kunna vara fallet eftersom användningen av bromerade flamskyddsmedel är begränsade i det så kallade RoHS-direktivet. Man kan bytt till andra flamskyddsmedel eller andra metoder för att minska risken för brand i dessa produkterna.

Subscribe to RSS Feed