https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FLUMSKYDDSMEDEL, tack!

Ingen eld utan rök, väl?

Fotot ska föreställs ”ett datormoderkort som fattat eld och brinner”. Det utgör en illustration till information om om flamskyddsmedel hos Kemikalieinspektionen.
Men hur verklighetsbaserad är den?
Kretskort behandlas med kemiska flamskyddsmedel, vilket gör att de i huvudsak avger massor av svart, gif-tig rök när de brinner. (Jag har själv beskådat detta). 
Men på på bilden syns ingen rök alls. Så den mås-te väl antingen föreställa datorkort som inte är antiflam-behandlade* (finns det såna?) eller typ bara flam-flum? 
Jag frågar Per, f.d. tekniker vid Ericsson Telecom, om han nånsin har sett kretskort i lågor som på bilden.
Svar: ”Bilden torde vara riggad. Misstänker att man hällt sprit eller lösningsmedel över kortet och tuttat på.
(Om det inte bara är kört i Photoshop.) Kortet saknar såväl kylfläns som minnesmoduler – troligen gammalt skrot  som någon offrat. Det som händer om ett kort blir mycket varmt är att det börjar osa och ryka. Sedan går nån säkring och allt slocknar.”
Hm. Så kan det kanske gå till, men det slockande inte när en dataterminal brann på en av mina tidigare arbetsplatser. Röken spred sig tills brandkåren släckte. Inte heller slocknade det när grannens tjock-tv exploderade 2002 och även min lägenhet rökfylldes. Rök är ofullständig förbränning. Fullständig förbränning kan bara uppnås i vissa ugnar. 
Det är röken som dödar de flesta människor vid en brand (90 %) - inte eldsflammorna, och det finns tyvärr inga rökskyddsmedel, och sitt namn till trots skyddar flamskyddsmedlen varken mot flum eller flammor, de bara fördröjer de senare lite, men när det gäller rök är det snarare tvärtom. Att öka mängden flamdämpare och stoppa in dem överallt är därför ingen hållbar strategi. Särskilt inte om vi parallellt ökar mängden lättantändlig syntet. Det blir en ond cirkel.  Ju mer syntet, desto snabbare brandförlopp och desto giftigare rök. Det senare bidrar flamskyddsmedlen till.
I dag har vi kortare tid på oss att ta oss ut ur en brinnande fastighet än vi hade på 1950-talet, när vi inte hade så många syntetiska material och i princip inget flamskydd (Då hade vi 15 minuter på oss. nu bara tre). (Läs mer i kap. Flamskyddad i kemikaliebok ovan.)  
Förslag till lösning: färre syntetmaterial och ogiftiga flamskydd, något som behövs i elektronik o.d., men inte i typ sängar och soffor. F.ö. har jag frågat nämnda myndighet om man använder 
flumskyddsmedel på webben och om bildens ursprung, men har ännu inte fått nåt svar..
*) Vet inte hur det ser ut när obehandade kretskort brinner, men det lär knappast ske utan rök-bildning. . Se även Fläskig-av-flamskydd! BLOGGPOSTA permalänk Flumskyddsmedel, tack!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “FLUMSKYDDSMEDEL, tack!”

 1. admin skriver:

  Så här skriver journalisten Gunni Nordström i ett mail:

  ”Falska flamskyddsmedel – de skyddar ju inte alls mot
  en riktig eldkälla, tvärtom
  Flamskyddsfabrikanterna har lurat oss

  Flumskyddsmedel är ju roligt men så länge folk inte begriper
  allvaret med flamskyddsmedel och många inte ens vet vad det
  är tycker jag att man ska varna konkret med ordet flamskyddsmedel

  Flummar kemikalieinspektionen
  om flamskyddsmedlens farlighet?”

  Hm. Jag använde ordet flumskyddsmedel i bemärkelsen ‘medel som skyddar mot flum’ (sånt som inte är verklighetsförankrat), men inser nu att det också kan uppfattas som att flamskyddsmedel är rena flummet
  P.s. Har Nordström rätt? Förstår inte folk vad flamskyddsmedel är och blev inlägget för flummigt?

Subscribe to RSS Feed