https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EKOBONDENS ENERGIBAJS!

Vill ha tillbaka lite gifter från stan..?

En ekobonde på Öland vill ha tillbaka lite av den energi han bidrar med till staden. Därför har han ställt ut några torrdass på en krog, så att mat-gästernas bajs ska kunna bidra med energi till hans solrosor och majs, ser jag i Landet-runt i Svt.
Att de kan bidra med lite gifter också, verkar han inte ha tänkt på. Men det har Gunnar Lindgren som skriver:
”Avloppsslam är fyllt av kanske 100 000-tals miljögifter, kemikalier, tung-metaller, läkemedelsrester osv samt deras nedbrytningsprodukter” från toaletter, industrier och sjukhus. Han vill stoppa  all rötslamanvändning på åkrarna. se Ren åker Ren mat
Under en tid var (väl) användningen av rötslam förbjuden, för att det var för mycket tung-metaller, bl.a. kvicksilver från amalgamfyllningar, i skiten? 1996 publicerade jag en teckning före-
ställande två skitande gubbar på ett utedass som diskuterade vad de skulle (fick) göra av sitt icke ekobajs. För övrigt är det nog tur att ovannämnde ekobonde inte bor i Södertälje där rötslam-på åker-retar-grannar eller i Lund där man vill hindra-slam. Fast är inte noga utvalt bajs undantaget?
Stadsbajs från folk som äter på just den ekokrog där bonden har ställt sina dass kan ju vara
extra ekoanpassat? Eller hinner maten gå rakt igenom kroppen på gästerna innan de går hem?
(Har man lagt i laxermedel?) Och kisset då? Innehåller inte det nån energi/fosfor/näring alls?
(Se även Kadmium-i-konstgodsel & länk i ”Bruna-bandet” om kvicksilverätande baciller)
Foto allstagard BLOGGPOST permalänk Ekobondens energibajs!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “EKOBONDENS ENERGIBAJS!”

 1. L. Hylander skriver:

  Den mesta växtnäringen är faktiskt i urinen! När urinen avskiljs så avskiljs 50- 60% av P från avloppsvattnet, 80% av N och 90% av K. Hushållskemikalier hamnar främst i bad-, disk- och tvättvatten.

  Giftiga tungmetaller hamnar till en del i njurarna och resten i bajset, där det främst absorberas till organiskt material. Ytterst lite finns i urinen eftersom våra njurar är så fantastiska reningsanordningar, som inte alls kan jämföras med reningsverkens grova anordningar och även överträffar moderna, högteknologiska reningsanordningar som dialys.

  Tyvärr accepterar inte antroposoferna kretslopp av humanurin eller humanfaeces av nån sorts andlig anledning. Det värsta är att de förstört för hela ekologirörelsen genom att ha lobbat igenom ett EU-förbud mot humanurin i ekologisk odling. De vill dock inte stå för sin ståndpunkt utan skyller på medicinrester och p-piller. Jag förstår inte hur något som är avsett att ges till människor kan bli så otroligt farligt när bara resterna finns kvar i mycket lägre koncentrationer.

  Mvh Lars

 2. Gunnar Lindgren skriver:

  Jag håller med om det mesta. Urinen är den i särklass renaste fosforgödseln vi har när det gäller kadmium – ett mycket riskabelt miljögift. Det finns dock några problem med användning. Först och främst transporten från wc till åker. Det är mycket vatten som fraktas i onödan. Kan man koncentrera växtnäringen är mycket vunnet.

  Vidare kan smittrisken ställa till problem om exv svårare epidemier får fäste. Och slutligen skall vi inte avfärda vare sig miljögifter, läkemedelsrester m m och kanske framför allt deras nedbrytningsprodukter?

  Jag tycker inta man kan anföra som argument att vi trots allt äter mediciner. Många mediciner kan ge biverkningar och andra störningar, t ex i mikrofloran i åkermarken eller i jordbrukslandskapets djurliv?

  Men som helhet har du rätt att urin har många fördelar som gödselmedel.

Subscribe to RSS Feed