https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FLÄSKIG AV FLAMSKYDD!!

Alternativt flamskydd ger benskörhet

Att mjölk inte (längre) ger starka ben har framgått* på sistone (dn), men det  gör inte Firemaster 550 heller. Den kan få stamceller att bli fett istället för ben! Det visar en ny råttstudie  (ehp.niehs), och 2013 såg man att fosterexponering för medlet orsakar ångest, fetma och tidig pubertet hos råttor (ehp.niehs)
Flamskyddsmedlet Firemaster 550 (FM 550) introducerades 2003 i USA som ett ekovänligt alternativ till de skadliga bromerade flamskyddsmedlen (kemi.se) som samma företag** tidigare hade salufört. FM 550 är en hybrid som innehåller den organiska fosforföreningen, TPP, trifenyl-fosfat, som liknar organiskt tenn och kan orsaka fetma, och den bromerade ftalaten TBPH, bis(2-ethylhexyl) tetrabromoftalat, som strukturellt liknar plastmjukgöraren DEHP, som kongressen har förbjudit i barnprodukter. Nu finns ämnena i allt från husdamm till barn och flamsäkra-isbjörnar!
Finns Firemaster 550 i Sverige? Inte i större skala, enligt Kemikalieinspektionen, då medlet inte är registrerat, vilket det måste vara om det tillverkas eller importeras med minst 100 kg/år av ett företag. Hm, men det skulle väl kunna finnas i importerade produkter, t ex giftiga-gymparedskap?
För övrigt har man hittat (andra) bromerade flamskyddsmedel även i mjölk. Eller var det ”bara” i bröstmjölk? (nbcnews) Nej, även i komjölk! Från GHANA!?? I Afrika!!? (terrapub)f Man tror att det kommer från importerat elektronikskrot. Användning av dylika medel kan vara motiverad i elektriska produkter, men jag har aldrig sett en soffa eller säng börja ryka av sig självt, däremot en gammal (sannolikt flamskyddad) dator.
*) Mycket mjölk ökar enligt en studie risken för bl a benskörhet, men hur såg dessa försöks-personers diet och livsstil ut i övrigt? Drack de icke ekologisk, homogeniserad mjölk? Det gör inte jag som håller mig till 1-2 små latte/dag ..Klarar jag mig då? (fotoakuten)
**) Nu marknadsför man ett ännu grönare brom- o. klorfritt flamskydd med hemligt innehåll…  
(Se tid.inlägg: ny-bromerad-värsting!) BLOGGPOSTA permalänk Fläskig av flamskydd!!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed