https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

E-HANDEL MED ELSKROT!

Alibabas illegala näthandel med elektronikskrot!

Att den kinesiska e-handelsportalen Alibaba förmedlar handel med förbjudna kemikalier framgår av inlägget Alibabas-alla-gifter. Av Dokument Utifrån om Våra-elektroniska-sopor i Svt framgår att Alibaba också förmedlar handel med elskrot från Europa (som egentligen ska återvinnas på hem-maplan) till länder i Asien och Afrika där det förgiftar människor och miljö. De flesta länder, inklu-sive Kina, är medlemmar i den s.k. Baselkonventionen, som ska förhindra handel med farligt avfall från rika länder till fattiga. USA har ännu inte ratificerat sitt medlemskap.
BLOGGPOSTA permalänk E-handel med elskrot!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed