https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TANDMATERIAL FÖR BARN

Socialstyrelsen ignorerar biverkningar!

I sin nya utredning om tandlagningsmaterial för barn fokuserar Socialsty-relsen på hållfasthet och risk för sekundär karies, men ignorerar risken för biverkningar från exempelvis bisfenol A, den hormonstörande plastkemi-kalien som finns i så gott som alla s.k. kompositmaterial som används i fyll-ningar mm, se Materialval-görs-helt utan-vetenskapligt-stöd samt inlägg 
Vad-ar-kompositer? BLOGGPOSTA permalänk Tandmaterial för barn

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed