https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ALIBABAS ALLA GIFTER!

Nervgifter på New York-börsen!

Ali Baba är okänt för många i väst,  skriver Avanza. Men inte för mig, för jag har läst om Ali Baba och hans fyrtio rövare som förvara-de sina tillgångar i en grotta. Verklighetens kinesiska Ali Baba har sina på New York-börsen, där man introducerades i förra veckan.
(Hur många rövare man har framgår inte, men Yahoo äger 40 %.)
Sagans Ali Baba hade lösenordet ‘Sesam öppna dig’. E-handels-portalen Alibaba öppnar sig vare sig man vill eller inte. Man kan i princip söka på vilken giftig kemikalie som helst, så hamnar man där.
Alibaba har 279 miljoner köpare och 8,5 mil-joner säljare, och nu väger investerare-risk-mottill-
växt-
och svenska-sparare-älskar-Alibaba! Gör du också det?
Vill du investera i kemiska bekämpningsmedel som är för-bjudna i EU och i många andra länder (t ex paraquat*, endo-sulfan*, monocrotofos, som dödar många människor varje år, inklusive barn). bromerade flamskyddsmedel och dentalt amal-gam** (med 50 % kvicksilver, förbjudet i Sverige och avvecklas globalt), och hormonstöran-de hexaklorbensen (HCB***)
som är jätteförbjudet (kem), 
så har du chansen nu. Du kan ju alltid fokusera på Alibabas i övrigt rätt breda sortiment, som många tycks uppskatta. Ett litet smolk i aktiebägaren kan bli att gifterna importeras till oss i EU i diverse varor, de kan t ex finnas bland tiotals-toxiner-i-te!.
Det gick inte så bra för den arabiske Ali Baba och hans röva-re (jag tror de dog). Hur ska det gå för KemikAlibaba som salu-för (minst ett) ämne som inte bara är förbjudet i EU och i USA (fox) utan t o m i Kina (Pan) som har sämre miljöskydd.
Men Alibaba kan bli en grön internetledare skriver en bloggare hos miljöorganisaitonen
Greenpeace (skojar han?) (chinas-ecommerce-giant-become-green-internet-leader), ty Alibabas
grundare Jack Ma lär ha sagt att ”Alibaba ska investera  0.3 % av sin årliga omsättning i miljöakti-viteter runt om i världen”, samt även fokusera på Kinas miljö. Det lär behövas med tanke på miss-
nöjet i kinesiska cancerbyar. (sr/Klotet) (chinas-toxic-harvest-cancer-village-rises-protest).
Vilket ansvar har börsen? Miljo-och-etik-är lågprioriterat hos börsbolagen, skriver Svd. 
P.s. Flera av ovannämnda kemikalier är nervgifter (besläktade med nervgaser). Några är hor-monstörande, och kan påverka reproduktionen, orsaka cancer och/eller förändra arvsmassan. 
*) Tillverkningen av paraquat stoppas i Kina 2016 (china-bans-deadly-herbicide-paraquat). (Se även Pensioner & pesticider!). Endosulfan omfattas av EUs POP-förordning för särskilt farliga äm-nen och är förbjudet i ytterligare 20 länder. Mild fosterexponering kan orsaka autism, man-lig reproduktiv skada, och andra fosterskador, enligt artikeln epa-ban-endosulfan
**) Dentalt amalgam används även i guldutvinning, där det förgiftar människor och miljö (Klotet). Läs om det nya kvicksilveravtalet sist i Sluta-sälja-amalgam! 
***) alibaba/products/hexachlorobenzene) (Svd) BLOGGPOSTA permalänk Alibabas alla gifter!

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “ALIBABAS ALLA GIFTER!”

 1. GUNNI NORDSTRÖM skriver:

  Verkligheten överträffar den mest onda fantasi. Detta samtidigt som de främsta forskarna i världen kring hälsoriskerna med dessa kemikalier försöker slå larm för att myndigheterna ska ingripa!
  Finns det inga etiska regler kring börsverksamheten? Vem anmäler de här företagarna och vart?
  Gunni Nordström

 2. Lasse Anckarman skriver:

  Vi sitter i en formel1-racer med gasen i botten men ingen verkar sitta vid ratten, men jag är inte förvånad. Morgondagar bistert skalkar!

 3. admin skriver:

  Kommentar via mail från myndigheten Kemikalieispektionen:

  Hej
  Tack för ditt engagemang i en viktig fråga.

  Inom Kemikalieinspektionens tillsyn arbetar vi med att kontrollera att gällande bestämmelser följs, att eventuella fel rättas till och att se till att företag vet hur de ska göra för att följa bestämmelserna för kemikalier. Förutom tillsyn så driver Kemikalieinspektionen också annat arbete för att minska riskerna med kemikalier. Vi har till exempel dialoger med köpare av varor och produkter för att få dem att ställa krav på sina leverantörer och vi arbetar med att utveckla bestämmelserna om kemikaliekontroll nationellt, inom EU och internationellt.

  Som tillsynsmyndighet kan Kemikalieinspektionen agera om varor och produkter tas in till eller tillverkas i Sverige eller levereras till någon inom Sverige i strid mot gällande bestämmelser. Vi har också möjligheter att kontakta andra EU-länders myndigheter om vi ser att ett företag i det landet bryter mot EU-gemensamma bestämmelser. Däremot kan vi inte förhindra att en webb-portal utanför Sverige (som t ex Alibaba.com) förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av kemikalier. Svenska bestämmelser gäller endast i Sverige, mycket av kemikalielagstiftningen är EU-gemensam och då gäller den inom hela EU, men vi kan bara agera mot företaget om man bryter mot bestämmelserna i Sverige. Skulle ett svenskt företag däremot köpa in en förbjuden kemikalie, oavsett var de fått kontakten ifrån så kan vi agera. Vi samarbetar också med tullen för att stoppa förbjudna kemikalier vid gränsen.

  Med vänlig hälsning
  Mats Forkman
  Enhetschef
  Tillsyn och registratur
  Kemikalieinspektionen

Subscribe to RSS Feed