https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TIOTALS TOXINER I TE!

Morgonte med monocrotophos?

GREENPEACE: ILLEGALA INSEKTSGIFTER I MÅNGA TEER!
I en ny studie fann miljöorganisationen Greenpeace  att 94 % av 49 testade teer innehöll minst ett kemiskt bekämpningsmedel och 59 % minst 10, däribland ett med fler än 20. Över 60 % av teerna innehöll minst ett insektsmedel långt över EUs gränsvärde och i 18 proverna överskreds värdena med 50 %.  
Rester av det gamla miljögiftet DDT hittades i 67 % av proverna, trots att det inte är registrerat för jordbruksanvändning i Indien sedan 1989. (DDT bryts ner långsamt och det kan röra sig om fö-roreningar från annan användning?). 50 % av teerna innehöll nervgiftet monocrotophos, som
2013 dödade 23 barn, för att skolans matolja hade förvarats i en dunk som tidigare hade innehållit monocrotophos!? (dn) som inte är tillåtet i indisk teodling och förbjudet i EU. Det senare gäller även endosulfan, som varje år dödar tusentals bönder och djur och fanns i 4 teer, samt tebufenpyrad, ett illegalt levertoxiskt medel, som fanns i ett prov. 68 % av de 34 insektsmedel som
hittades i te är inte godkända för teodling i Indien, där lagstiftningen dock kan vara otydlig. 
Tetley, Twinings, Lipton, Brooke Bond, Golden Tips, Goodricke, Ko-Cho och Tata är några av de testade  märkesteer som även exporteras till EU och USA. Unilever och Tata står för nästan 54 % av te-marknaden. 
Teerna inhandlades i indiska städer (2013-2014), och efter Green-peace avslöjande och rekommendation att man bör satsa mer på ekolo-giskt (hindustantimes), hävdar nu ”Tea Board of India” att de teer som packas och märks i Indien är säkra, men framhåller också de steg som tagits för att göra teodling mer hållbar, och Hindustan Unilever ska ”fasa ut och helt eliminera användningen av bekämpningsmedel i teodling senast 2020″ med målsättnngen att 100 % av allt deras te ska produceras hållbart. dnaindia. Hm..
En hållbarhetens ”Tea-party-rörelse” (wiki)!! (Den första s.k. tebjudningen 1773 var en protest mot vad man såg som ohållbara skatter.) Själv skulle jag aldrig drömma om att dricka ett ohållbart, oekologiskt te sedan ett sådant från Ceylon gett mig biverkningar, vilket för tanken till bidö-dargifter*, s.k. neonikotinoider, som också hittades i de av Greenpeace testade teerna, t ex imidakloprid, som fanns i hälften. Se rapporten: Trouble Brewing  (press release)
*) Misstänkta bidödare-skadar-bebis! (fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Tiotals toxiner i te!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed