https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

APPLE ANMODAS AVGIFTA

Protester stoppar iPhone-kemikalier!

Efter påtryckningar från amerikanska och kinesiska organisationer stoppar Apple-två giftiga-kemikalier för att skydda arbetarna i sina 22 fabriker. 
Det gäller bensen och n-hexan, lösningsmedel som används i rengörings-processen i slutskedet av produktionen av bl a  iPhones. För hög expo-nering för bensen kan enligt Techcrunch orsaka cancer och kromosom-skador och n-hexan kan ge yrsel, dåsighet, nervpåverkan och cancer. 
Efter att ha varit bottenrankad i Greenpeace gröna elektronikranking 2007 (macworld) har Apple avgiftat lite och därmed förbättrat sin gröna profil (se miljögifter-i-mobilen 2012). I år ger
Greenpeace-Apple-goda-betyg-för-miljöarbetet. Det verkar dock främst gälla energisparåtgärder.
Hm. Se även inlägg Hur-grön-är-paddan?  P.s. Nyligen sa Samsung förlåt till sina arbetare – sök på ordet Samsung ovan. BLOGGPOSTA permalänk Apple anmodas avgifta

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed