https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

AUTISM- O. ADHD-ARTIKLAR

Orsaker och behandling vid autism och ADHD!

I senaste numret av patientorganisationen Tandvårdsskadeförbundets medlemstidning publice-rades tre intressanta artiklar om möjliga orsaker (t.ex. tungmetallen kvicksilver) och förbättrande behandling (t ex fettsyror) vid diagnoserna autism och ADHD. Den första finns att läsa på nätet: 
Tungmetaller-vid-autism-och-adhd  Övriga finns (hittills) bara i pappersutgåvan av tidningen (TF-bladet), som sannolikt kan beställas från kansliet:  De heter: ”Vitaminer/mineraler förbättrar autism och ADHD” och ”Behandling med fettsyror vid autism och ADHD”.
tungmetaller BLOGGPOSTA permalänk Autism- o. ADHD-artiklar

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed