https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ORAKLET I MÖLNLYCKE!!

Kronisk borrelia vs adhd

Fästingar kan sprida sjukdomen borrelia, som en-ligt Läkemedelsverket kan botas med antibiotika i 10-21 dagar, men Svt-propagerar för-kro-nisk-borrelia, som inte finns, hävdade den alltid lika
alerte barnläkaren Mats Reimer på sin blogg i Dagens Medicin redan innan filmen Borrelia-tyst-epidemi hade visats, vilket fick Svt att förtexta att den speglar franska förhållanden och debatt. 
Fast jag har en vag misstanke om att den i viss mån speglar även svensk debatt. Därför är det jättebra att vi har Reimer som håller koll på medierna så att utvecklingen inte spårar ur och blir alldeles för extremt alternativ. Men å andra sidan behövs det nog lite nytänk ibland för att det överhuvudtaget ska bli nån utveckling. Att nån vågar gå mot strömmen.
Som läkaren Semmelweis i 1880-talets Wien, som införde obligatorisk handtvätt efter obduk-tion (nytek), något som då sågs som så extremt att det var åtal-bart. Det är det inte nu, men för att man alltid vid en given historisk tidpunkt ska kunna förutse vad som ska bli framtida praxis måste man nog vara ett orakel. Ett sånt som Mats Reimer i Mölnlycke. 
Reimer vet alltid vilka hypoteser som är värda att satsa på, något han framför med en själv-klarhet som inte är av denna världen. Hans expertis omfattar allt från fästingars DNA till sjukdo-mars globala utbredning och hur kvicksilver och elektromagnetiska fält (inte) påverkar organismer.
Han vet så klart också vilka sjukdomar som fått fel namn (som ME, dm) och vilka som inte ens finns. En som finns är ADHD*, som han upptäckt är underdiagnosticerad i Sverige.
Vilket lyckat sammanträffande att Mats-Reimer-nu lanserar-amfetamin-för-läkemedelsbolag, då
dylika preparat behövs för att behandla ADHD. Reimer listas som Mölnlyckes ”Principal investiga-tor” i läkemedelsbolaget Shines studie på ADHD-medicin på barn 6-13 år (drug/trial). Det låter avancerat, men är inte något Reimer själv - blygsamt nog - har skrutit med på sin blogg.
Inte förrän i januari i år, då han (konstigt nog) inte beskrev det som något odelat positivt att han har varit ”klinisk prövare för bland annat Lilly, Shire och Roche.” utan som JÄV!! Hm. Ett jävigt orakel! Det låter inte så bra! Men han har själv inte tjänat några pengar på det. Det har arbets-givaren gjort, men bolagen har sponsrat viss vidareutbildning (dm).
Vá snällt av läkemedelsbolagen, tänker jag! Nej, de är inte snälla. De är som maffian, skriver läkaren Peter Gøtzsche i sin bok ”Deadly-medicines-and-organised-crime”De förväntar sig nåt tillbaka. Jaha. Är det därför som Reimer hävdar att man inte ska låsa fast sig i en låtsasdiagnos som kronisk borrelia? (svt). Ska man hellre låsa fast sig i en mer äkta neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, som kan behöva behandlas-som-en-kronisk-sjukdom? Läs forts. (del !!) HÄR!
*) Attention Deficit Hyperactivity Syndrom. (adhd). Sök på ordet ADHD på bloggen så hittar du en del möjliga orsaker. BLOGGPOSTA permalänk Oraklet i Mölnlycke!!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed