https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MISSFALL AV BISFENOL A!?

Bör man undvika BPA vid graviditet?

Plastkemikalien bisfenol A* (BPA) finns bl a i kvitton, tandlagningar, kon-servburkar och plastflaskor. En ny studie vid Stanford University visar att 115 gravida kvinnor, som hade utsatts för höga halter bisfenol A tidigt under graviditeten, löpte 83 procent högre risk att få missfall än kvinnor med den lägsta belastningen. (ecowatch/miscarriage-bpa-exp..) (abstract)
Då BPA potentiellt kan störa fosterutvecklingen, råder den ansvariga forskaren par som vill skaffa barn att minska sin BPA-exponering, trots att just denna studie inte anses helt tillförlitlig, bl a för att kvinnorna som deltog var patienter vid en fertilitetsklinik och redan före studien hade problem i graviditetssammanhang. Det hade nog inte aporna i en tidigare stu-die som jag skrev om där bisfenol-a-orsakade fosterskador samt ökad frekvens av missfall.
Tre eller fler missfall under havandeskapets första del drabbade 45 japanska kvinnor i en stu-die från 2005. De visade sig ha tre gånger så mycket BPA i blodet jämfört med kvinnor utan miss-fallsproblem. Missfall sätts även i samband med ftalater, se missfall-av-mjukgorare-2!  
*) bisfenol A finns i polykarbonatplast och ryms under återvinningssymbol 7
BLOGGPOSTA permalänk Missfall av bisfenol A!?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “MISSFALL AV BISFENOL A!?”

  1. [...] Fattar inte varför burkfisk skulle vara mindre farlig. Den kan ju även innehålla bisfenol A (missfall-av-bisfenol-a). Fattar inte heller varför Consu-mer Reports (i en tidigare artikel) skriver att det [...]

Subscribe to RSS Feed