https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FRUKTANSVÄRD FRUKT?

Skadar insektsmedlen bara miljön?

Mycket-bekampningsmedel-i-frukt-som-inte-ar-ekologisk, skriver Miljöaktu-ellt, men insektsmedlen är bara skadliga för miljön, skriver Livsmedelsver-ket (slv), som tog proverna* (2013) som visar att 87 % av frukterna inne-håller giftrester (varav en del kan vara hormonstörande och cancero-gena). Druvor är giftigast. Barn är visserligen mer känsliga, menar man, men gränsvär-dena är satta med hänsyn till detta, så man behöver inte vara orolig om de äter icke ekologisk frukt..
Fast vid Arbets- och Miljömedicin i Lund anser man att en daglig-dos-insektsgift kan vara poten-tiellt farlig, och enligt en del forskare kan bekämpningsmedel-sänka-barns IQ om de har designats
för att påverka insektshjärnor, och de mängder de utsätts för lär kunna räcka!? (hittar ej inlägget)
*) Ser nu att Naturskyddsföreningen, som begärde ut provsvaren, har fler synpunkter på fruktkor-gens-värstingar och Livsmedelsverkets hållning! foto BLOGGPOST permalink Fruktansvärd frukt?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed