https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GIFTIGA GYMPAREDSKAP?

Flamsäkra gymnaster!

För en tid sen var jag på en gymnastikuppvisning. Inte helt angenämt. Barnen var visserligen jätte-duktiga, men det luktade syntetskunk i gympa-salen och jag hade precis läst att träningsmattor av polyuretan kan avge farliga flamskyddsmedel samt att gymnaster kan vara mer belastade än andra. Åtminstone i USA. Hur är det här?
Vad är det för material i dynorna, frågade jag Gunilla, en av ledarna. -Det vet jag inte, sa hon. men det kanske är galon utanpå. Hm. Galon är textil belagd med PVC (som kan innehålla hormonstörande ftalater) eller polyuretan. 
Så här plastigt luktade det inte i gympan när jag var barn, sa jag. - Vi har börjat rensa bort kemikalier på fritis nu, sa Gunilla. Vá bra, sa jag,
och eventuellt giftiga gympamattor kommer väl också att rensas bort före 2018 när skolan ska vara giftfri, antar jag. 
I ovannämnda studie testades 11 kvinnliga gymnaster i åldrarna 18–22 i östra USA. Deras blodserumkoncentration av det bromerade flamskyddsmedlet pentaBDE* var 4–6.5 gånger högre än hos normalbefolkningen. Snittkoncentrationen av pentaBDE, TBB** och TBPH** i handtorksprover var 2–3 högre efter träning jämfört med innan, vilket tyder på att gymnas-terna fick flamskyddsmedel på händerna under träningen. Genomsnittshalterna av ämnena var 1–3 gånger högre i gym-luft än i hemmen***. (pubs.acs.org).
TBB och TBPH är tillåtna i EU, men inte pentaBDE, som kan kan påverka inlärning, levern, spermaproduktion, mm (ki) och förbjöds 2004, så det kan väl inte finnas i gympa-dynorna? Fast det beror förstås på när de är inköpta.  
Några av dynorna var märkta ”Lawena_sport_ab” och ”HGB”, men jag har inte kollat med företagen. Myndigheten Kemikalieinspektionen kollade nyligen några andra sportartiklar, däribland yogamattor, men hittade få-förbjudna-ämnen, däribland några produkter med klorparaffiner.
*) PBDE, polybromerade difenyletrar, är ett samlingsnamn för tre bromerade etrar; pentaBDE, oktaBDE och dekaBDE. Skillnaden består i antal bromatomer (penta = fem, okta = åtta, deka=10 på grekiska, medan poly betyder många).
**) TBB och TBPH är ersättningsämnen för värsting-PBDEer (se även flamsäkra-isbjörnar!)
***) Det används generellt mer flamskyddsmedel i USA än i Sverige.
BLOGGPOSTA permalänk Giftiga gymparedskap?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed