https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

NY BROMERAD VÄRSTING?

Senaste flamskyddsmedlet i damm

Andas du in molekylen till vänster? Risken finns om du har införskaf-fat nån elektronikpryl under de senaste två åren. Holländska forskare har nämligen upptäckt en ny typ av bromerat flamskyddsmedel,  2,4,6-tris(2,4,6-tribromofenoxy)-1,3,5-triazine (TTBP-TAZ) i plasten på 8 av 13 undersökta elektronikprodukter i nivåer om upp till 1.9 viktprocent, samt i damm i 9 av 17 undersökta hem, i storleksordningen 160–22150 nanogram per gram, mest på elprylar, så användningen av TTBP-TAZ (som man inte hittade i äl-dre plaster), kan vara utbredd. Hur utbredd är frågan och borde inte företag informera om brome-rade nytillskott? Det gör de inte, enligt artikeln Scientists-Uncover-New-Brominated-Flame
Det finns hundratals flamskyddsmedel varav ett 70-tal är bromerade, dvs har manipulerats med grundämnet brom (Br). Användningen av de senare har minskat. Ska TTBP-TAZ ersätta nån sån förbjuden hormonstörande s.k. PBDE*, vars egenskaper den, enligt en forskare i förstnämnda artikel, har vissa strukturella likheter med? Enligt henne behövs det fler studier för att fastställa om TTBP-TAZ är säker. Borde man inte ha fastställt det innan den hamnade i våra lungor?
*) PBDE är polybromerade-difenyletrar. (kemi.se) Elektrisk-o.-elektronisk-utrustning, RoHS
BLOGGPOSTA permalänk Ny bromerad värsting?
Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “NY BROMERAD VÄRSTING?”

 1. Berit skriver:

  Ja, ny dator. Men gammal skärm. Minns att jag frågade sist jag skulle handla hos Komplett hur det var nuförtiden med de otäcka dofterna,antagligen just flamskyddsmedel. De sade då att de inte upplevde några problem numera (6 år sen). I år glömde jag fråga. Och det jag haft märkbara problem med tidigare är skärmar.

  Och jag märker inget konstigt alls med min nya, fina burk. Att jag blir allt konstigare är inte så svårt att förklara, då jag haft MS i många år. Men kanske kunde jag ändå ha mått bättre, vem vet?

  Och så min AC förresten, som jag inte läst på mer om. Apropå nanopartiklar.

 2. Gunni Nordström skriver:

  Ja här ser man hur sant det är vad kemister har sagt nu i 20 år minst, att nya produkter tas fram utan någon förhandsgranskning.
  Att bromerade ämnen fick börja tillverkas och spridas när man visste att det besläktade PCB var farligt är bara det en skandal och nu kommer nya och nya snarlika produkter.
  PCB-upptäckaren, den danskfödde professor Sören Jensen vid Stockholms universitet, sa en gång angående de bromerade produkterna att det kändes som att han levt förgäves.
  Och vad ska då de kemister som verkar i dag säga. Det är ett under att de inte ger upp.

 3. admin skriver:

  Frågade professor Åke Bergman, flamskyddsexpert vid Stockholms Universitet samt myndigheten Kemikalieinspektionen om ämnet är hormonstörande.
  Svar kom snabbt från Bergman:
  Tack Monica,
  Jag känner till ämnet. Bifogar en lista över de ämnen vi känner till som etablerade flamskyddsmedel, sådana vi vet mindre om och de som möjligen används som flamskyddsmedel.
  mvh
  Åke
  Environment International 49 (2012) 57–82 Abbreviation paper

  Det fick tyvärr inte att bifoga ovanståend dokument i kommentarsfältet så jag får lägga det på bloggen nånstans.

  Några dagar senare svarade Kemikalieinspektionen så här:
  Hej!
  Har frågat de experter inom KemI som arbetar med bromerade flamskyddsmedel, och ämnet är inte bekant för dem. Om du har CAS-nr eller EC-nummer, kan du söka på ämnet på Echas hemsida om det har registrerats eller om det är anmält till klassificerings&märkningsregistret: http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals. I så fall borde det finnas en del data på ämnet.
  Vänliga hälsningar
  Barbro Sillrén
  Kemikalieinspektionens Reach-upplysning
  E-post: reach@kemi.se
  http://www.kemi.se/reach
  Reach-upplysningens uppgift är att ge vägledning i fråga om ansvar och skyldigheter enligt Reach-förordningen.
  Vänligen notera att Kemikalieinspektionens svar inte ska uppfattas som bindande förhandsbesked och att den slutliga tolkningen av förordningstexten endast kan göras av EU-domstolen.
  The information contained in this e-mail is the Swedish Chemicals Agency’s interpretation of the REACH Regulation. Users are reminded that the text of the REACH Regulation is the only authentic legal reference and that the information in this e-mail does not constitute legal advice. Questions of interpretation of the regulation are finally resolved by the Court of Justice of the European Union. The Swedish Chemicals Agency does not accept any liability with regard to the contents of this e-mail.

Subscribe to RSS Feed