https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

HORMONER I BARNKLÄDER!

Förbjudna båtgifter i plasttryck & sportskor!

GREENPEACE HITTADE MONSTER I BARNGARDEROBEN!
I förrgår kom Greenpeace-rapporten ”A little_story_about_the_monsters in the closet”, dvs giftiga-kemikalier-i-barnkläder och dito skor, varav många är hormonstörande, något som bl a kan påverka fortplantningen och immunförsvaret. (svt/gifter-i-barnkläder) (Svd/gifter-i-barnkläder)
I 76 av 82 undersökt barnplagg från tolv klädmärken, inköpta i 25 länder, hittades minst ett giftigt ämne över detektionsgränsen. I Sverige inhandlades 4 plagg från Adidas, Burberry, H&M och Nike. Det som främst fångade mitt intresse när jag studierade rapporten är förekomsten av
giftiga tennföreningar i skor och plasttryck, ämnen som jag skrev om i tisdags för att de kan ge snigelhonor snopp och som är helt förbjudna i båtbottenfärger sedan 2008 (kemi) (evira.fi). De hittades i sex av 32 testade plagg, varav tre plasttryck och i tre (av 5 testade) skor. Högsta hal-terna uppmättes i sportskor* från Adidas och Puma. Skorna hade högre halter av tennförenin-gar (DOT), än företagens egen policy** medger, och inte heller H&M lever upp till sin policy*** när det gäller teflonliknande s.k. perfluorerade ämnen (PFCer) som man bannlyste 2013 (ofarliga-overaller!). PFCer hittades i 2 plagg från H&M och i alla andra för ämnena testade plagg (15/15).
18 företag, däribland H&M, ska fasa ut all användning av farliga kemikalier i kläder till 2020 (försöka åtminstone), efter initiativ från miljöorganisationer. Det låter väl bra! Konsumenterna kan bidra till detoxen, skriver Greenpeace (pressm), och Regeringen-tillsätter en utredning om skatt på gifter i kläder. Men för att beskatta något måste man väl veta att det finns där…Eller? 
*) Tennföreningar kan minska svettlukt… **) De får finnas i konsumentprodukter i halter på 0,1 vikt-procent, se KemI-analys-plastskor! (Lite kan vara hormongiftigare än mycket, se Omtänk-i-toxikologin, men frågan är hur lite.,,) ***) De flesta PFCer är fortfarande tillåtna.
Foto är ej direkt relaterat till artikeln. BLOGGPOSTA permalänk Hormoner  i barnkläder!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “HORMONER I BARNKLÄDER!”

  1. [...] tillåtet i importerade barnkläder (varför?). (Se även dn/gift-i-barnklöder) *) Tid. inlägg: hormoner-i-barnkläder! BLOGGPOSTA permalänk Gift i barnkläder igen! Inlagd i Okategoriserade | Tags: barnkläder, [...]

  2. [...] av ex limlukt** (se ”kemikaliebok”), allergisk  och/-eller hormonstörd, se inlägg om en granskning av barnkläder/skor.    Nu visar Fairtradecenters granskning av företagen [...]

Subscribe to RSS Feed