https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

JOBBETS KEMIKALIESPÅRARE

Nytt verktyg på finländska arbetsplatser!

Trots att exponeringen för kemiska ämnen på finländska arbetsplatser har minskat överlag under de senaste åren, finns det vissa branscher där många arbetstagare fortfarande utsätts för damm, ångor och kemikalier i arbetet. Dessutom tillkommer hela tiden nya ämnen och tekniska processer, vilket kräver att arbetsplatserna fortlöpande uppdaterar sina riskbedömningar.
Kemikaliespåraren (Kemikaalivihi) är ett öppet webbaserat verktyp för att identifiera och förebygga risker på arbetsplatserna och hantera kemikalier, som bl a erbjuder ett test med vars hjälp man kan bedöma kemikaliesäkerheten på sin arbetsplats, läser jag i ett  pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet. P.s. Finns TILT-som-arbetsskada i Finland?
BLOGGPOSTA permalänk Jobbets kemikaliespårare

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed