https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

HORMONSTÖRANDE MAT!!

Farliga bekämpningsmedel kvar i livsmedel!

Bekämpningsmedel som är hormonstorande, och där det inte finns någon säker nivå för barn och gravida, finns fortfarande i svenska livsmedel Det visar en undersökning gjord av Naturskydds-föreningen.  Det handlar om svampmedlen karbendazim och Mancozeb samt stråförkortningsmed-let Klormekvat. (Svd) Om man dessutom servarar maten på en hormonstörande tallrik med bisfe-nol A, som man gör i många skolor, ex. på Gotland, gör det väl knappast saken bättre? (sr.se)
P.s. Är ekologiskt logiskt? – se länk i inlägget Daglig-dos-insektsgift!
BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörande mat!!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “HORMONSTÖRANDE MAT!!”

  1. [...] onödiga? I varje fall ur konsumentsynpunkt? Särskilt som medlen kan finnas kvar och göra mat hormonstörande.? I inlägget Parabener-i-päron försvarade jag Anni Lööfs ambition att gå i bräschen när [...]

Subscribe to RSS Feed