https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SKÄRM GER KLIMATGASER

Reningskrav vid tillverkning av grön plattskärm

När plattskärmar tillverkas släpps det ut växthusgaser som är mer än 16 000 gånger starkare än koldioxid. Nu införs krav på rening vid tillverkning av Svanenmärkta platt-TV och datorskärmar för att förhindra att klimat-gasererna svavelhexaflourid* och kvävetriflourid** slipper ut ur fabrikerna. Halterna av de båda artificiella gaserna har fortsatt öka med 10-15 pro-cent årligen i atmosfären under det senaste decenniet. Det handlar ännu så länge om en relativt liten klimatpåverkan, motsvarande 0,06 procent av de globala koldioxidutsläppen, men ändå en lika stor utsläppskälla som hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp. sverigesradio
Smarta telefoner och paddor
Tillverkning av smartphones och andra pekskärmar med LCD-skärm medför sannolikt också ut-släpp av ovannämnda växthusgaser. Dessutom kan skärmarna vara behandlade med perfluorera-de (teflon-liknande) ämnen varav vissa enligt ICCPs klimatpanel också är starka klimatgaser. 
Svanen miljömärker inte mobiler men det gör TCO Development (Schysst smartphone). Hur tänker de när det gäller klimatvärstingar? Ledare för indianer i Grönland, USA och Mexico tänker i alla fall att det behövs en ny inriktning i en allmer ohållbar värld (ancient-voices-climate-change) och som en tanke vill Naturvårdsverket införa-rep-avdrag (sr.se) för att minska mängden elskrot (sr/Klotet)
*) om svavelhexafluorid: abb.se **) klimatupplysningen/kvavetrifluorid  nyteknik
(Se även Hur-grön-är-paddan) BLOGGPOSTA permalänk Skärm ger klimatgaser

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed