https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BASF, BAYER & BIDÖDEN

Vill fortsätta sälja bidödarmedel!

Kemibranschen-vill-behålla-insektsmedel-som-befaras-slå-ut-bisamhallen. Det tyska företaget BASF, en av världens störata kemikalietillverkare som grundades redan år 1865, går nu till EU-domstolen angående EU-kommissionens förbud mot neonikotinoider som satt stopp för BASFs insektsmedel fipronil. Anledningen till förbudet är att bisamhällen är viktiga för jordens matproduktion, men enligt BASF är EU:s förbud opropor-tionerligt och höjer inte skyddet för pollinerare. Också företagen Bayer Crop Science och Syngenta har dragit kommissionen inför rätta på grund av beslutet. (Syngenta är en avknoppare till bl a AstraZeneca, läs mer i ”Vad-dillar-dom-om?”) Se även Frappus kommentar till den överst länkade artikeln. BLOGGPOSTA permalänk BASF, BAYER & bidöden

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “BASF, BAYER & BIDÖDEN”

  1. [...] på ordet taiwan överst till höger). Undrar hur kemi-kalietillverkarna kommer att agera nu (basf-bayer-& bidöd).  Tänk om de finns i grundvattnet också? År 2012 fanns imidakloprid bara i ytvattnet  [...]

  2. [...] forts.  *) Syngenta vill behålla vissa kemikalier i Europa som misstänks skada bin: Se basf-bayer-bidoden/ Där finns en länk till ett dill-inlägg! BLOGGPOSTA permalänk Forskaren förtalades!! [...]

Subscribe to RSS Feed