https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

DAGLIG DOS INSEKTSGIFT

Frukt kan tillföra bekämpningsmedel!

Frukt-hindrar-kroppen-bli-giftfri. Kroppen blir aldrig fri från giftiga bekämp-ningsmedel så länge man regelbundet äter frukt och grönsaker (!?). Det är en av slutsatserna i en studie på 128 kvinnor som gjorts vid Arbets och miljömedicin i Lund, där morgonurinen hos testpersonerna undersöktes. Man fann tre typer av bekämpningsmedel; insektsmedel, svampmedel och medel som reglerar tillväxt. Alla kan vara potentiellt skadliga. Ekologisk frukt och grönt rekommenderas. Det äter jag varje dag! (ekologiskt-är-logiskt) Förhoppningsvis inte från ekobonden som-fick-fält-besprutade-med-Round-up!
BLOGGPOSTA permalänk Daglig dos insektsgift

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “DAGLIG DOS INSEKTSGIFT”

  1. [...] det väl knappast bättre? (sv.radio)  P.s. Är ekologiskt logiskt? – se länk i Daglig-dos-insektsgift BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörande mat! Inlagd i Okategoriserade | Tags: bekämpningsmedel, [...]

  2. [...] om de äter icke ekologisk frukt.  Fast vid Arbets- och Miljömedicin i Lund anser man att en daglig-dos-insektsgift kan vara po-tentiellt farlig, och enligt en del forskare kan bekämpningsmedel-sänka-barns [...]

Subscribe to RSS Feed