https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GIFTER KVAR I LEKSAKER!

Fortfarande ftalater, mm, i leksaker!

Kemikalieinspektionen har åter låtit undersöka leksaker och funnit att det fortfarande förekommer olämpliga ämnen i produkterna.  
I projektet testades 211 leksaker och i 53 hittades för höga halter av vissa ämnen. De vanligaste överträdelserna gällde mjukgörare (ftalater) i mjuka plastleksaker och bly i elektriska leksaker. När det gäller bly förekom det på ställen där barn inte enkelt kan komma åt det, vilket oftast inte gäller mjukgörande ftalater varav vissa är förbjudna i leksaker för att de kan påverka hormonba-lansen och fortplantningsförmågan om de kommer in i kroppen. Man fann även cancerframkall-ande  klorparaffiner, bromerade flamskyddsmedel, kadmium och azofärgämnen (kemi.se) Hmm…
Men om man vill bli av med lite gifter kan man ju alltid dela med sig till fattiga barn i Polen: sr,se
Supermiljöbloggen beskriver vilken typ av leksaker det handlar om ovan och företagens hållning i frågan. (se även Hur-grön-ar-paddan?) P.s.  BLOGGPOSTA permalänk Gifter kvar i leksaker!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed