https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

LÄCKANDE VARDAGSPRYLAR!

Beräkningsmodell för kemiska emissioner!

Hur mycket gifter emitterar den här, brukar jag fråga i butikerna, och får nästan alltid höjda ögonbryn till svar. Det är få som vet vad kemiska emissioner är, än mindre hur mycket gifter som läcker till omgivningen och människors näsor. Något som ingår i min önske-innehållsdeklaration! 
Nu har doktoranden Tomas Holmgren utvecklat en beräkningsmodell som tar hänsyn både till miljö och materialegenskaper. Hans mätningar visar att parametrar som ytbehandling, val av mjukgörare, omgivningens egenskaper samt om en elektronikpryl är påslagen eller ej kan påverka hur mycket kemikalier som läcker ut! TV-apparater och datorer visade sig släppa ut ungefär lika mycket trifenylfosfat! Liknande mätningar i elektroniktäta arbetsmiljöer har tidigare gjorts vid Stockholms Universitet då man hittade ett nytt hälsofarligt ämne! Förbud mot trifenylfosfat diskuterades (Ansvar företag). P.s. Holmgren-modellen kanske kan appliceras på läckande leksaker i lådan?
Foto: Tv från 60-talet (Vad läcker den?) BLOGGPOSTA permalänk Läckande vardagsprylar!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed