https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KEMIKALIER & LIVSLÄNGD!

Från 7 miljoner ton till 500 miljoner!

1959 producerades 7 miljoner ton kemikalier, år 2000 250 miljoner ton och nu är vi uppe i 500 miljoner ton per år. Har vi fått motsvarande ökning av levnadsstandarden/välfärden eller bör vi och kan vi gå Tillbaka till 1950-talet för att slippa bli hormonsjuka? Fast ”vi” lever ju längre heter det, och ska jobba till 69 bast om ”vi” orkar. Varför kallas de äldre vi (och inte 10-30-talister), medan ungdomar som mår dåligt kallas unga? (unga-mår-dåligt) Ingår de inte i begreppet ”vi”? Är de ens européer? (europeer-friskare-o-lever-längre) (svd/europe..) Och vad händer när allt fler får cancer och ökningstakten accelererar*! (Cancer & livslängd) Foto: fotoakut P.s. Föreställ dig en tändsticksask bredvid tunnan eller se bild på s. 5 i länsstyr/Engw! Eller s. 2 i länsstyr/Breml 
*) hud-, tarm-, lung-, bröst- o. prostatacancer! BLOGGPOST permalink Kemikalier & livslängd!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “KEMIKALIER & LIVSLÄNGD!”

  1. [...] dryckesvanor och sent moderskap, menar man. Fast kemikalieanvändningen är också rekordhög - se inlägg! (Bröst är som svampar) För att inte tala om mobilanvändningen. Kan man utesluta [...]

  2. [...] Låter väl bra! Hur mycket längre du kommer att leva? Vet inte, den som lever får se! (kemikalier-livslangd) (lögn-om-livslängd) P.s. 2:5 varianten är effektivare.. BLOGGPOST permalänk Nya  5:2 [...]

Subscribe to RSS Feed