https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TILT SOM ARBETSSKADA!

Kemikalieintolerans godkänd som arbetsskada!

En man som översköljdes med bensin i arbetet har fått sin kemiska 6verkänslighet-godkänd som-arbetsskada. Ordförande i Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade, MCS-Sweden,  Sven-Olof Billö, säger: ”Det
är en principiellt viktig dom, som i högsta grad påverkar våra medlemmar, då många har skadats av kemikalier i arbetet. Att både förvaltningsrätt och kammarrätt erkänner MCS som en skada är också en viktig milstolpe.
Två miljörelaterade diagnoser!
I domen i Kammarrätten nämns två diagnoser; MCS (multipel kemisk över-
känslighet – se ovan) samt TILT, en relativt ny, mer explicit orsaksorienterad diagnos/mekanism
(”Toxicant Induced Loss of Tolerance” = ”Intolerans utlöst/orsakad av gifter”), som jag inte helt har grepp om. Medan MCS kan utlösas av långvarig kronisk exponering för små mängder gifter eller àv en enstaka större exponering, handlar TILT enligt läkaren Claudia Miller, ofta om exponering i samband med en olyckshändelse, sjuka hus, mögel, bekämpningsmedel, kemikalier under militärtjänst, eller t o m vissa mediciner och implantat i kroppen.  
Sa upp sig av rädsla för TILT/MCS!
MCS och TILT  kan innebära att man inte tål giftiga ämnen, ens i små mängder, något som i högsta grad kännetecknade den grupp kvinnor som jag hade kontakt med på 90-talet som inte ens kunde närma sig parkeringen till den plastfabrik där de varit anställda, utan att få symptom. År 2010 sa en son till en av dem upp-sig-i-rädsla-för-att-bli-sjuk-på-plastfabriken
(Se även Kemikallergisk) BLOGGPOSTA permalänk TILT som arbetsskada!

Both comments and pings are currently closed.

5 Kommentarer to “TILT SOM ARBETSSKADA!”

  1. [...] läppar och genitalier. Man löper också risken att bli kemikalieintolerant (få typ TILT). eller utveckla autoimmuna reaktioner mot metallerna i implantatet som även innehåller järn [...]

  2. [...] bero på att den smärtproblematik man velat åtgärda ibland har varitl relaterad till typ TILT som arbetsskada, och att det är därför som KBT som rehab-inte-fungerar? Kanske tur att katter slipper (foto: [...]

  3. [...] vi ska orka jobba längre, enligt nya pensionsåldersutredningen (ja, annars kan man ju få typ TILT som arbetsskada), men mindre viktig för den som inte ens orkar söka ett jobb (eller [...]

  4. [...] även vårt eget bajs ingår, se kommentar i Rosa/bruna band) P.s. Hoppas de drabbade  slipper TILT somarbetsskada. Högdalenverket BLOGGPOSTA permalänk Sjuka av sophantering! Inlagd i Okategoriserade | Tags: [...]

  5. [...] på sin arbetsplats, läser jag i ett  pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet. P.s. Finns TILT-som-arbetsskada i Finland? BLOGGPOSTA permalänk Jobbets kemikaliespårare Inlagd i Okategoriserade | Tags: [...]

Subscribe to RSS Feed