https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GRÄSRÖTTER & MILJÖMAKT

En bloggare bland Sveriges miljömäktigaste!!

Bloggare och andra nätaktiviseter har inte så stort inflytande i miljöfrågor. I varje fall inte enligt den oberoende tidningen Miljöaktuellt (med rötter i myndigheten Naturvårdsverket + ett näringslivsperspektiv), där Johan-Rockstrom toppar listan. Förmodligen stämmer det i praktiken, men kanske kommer maktförhållandena gradvis att förändras något när fler gräsrötter vaknar? En del gräsrotsorganisationer har redan haft ett stort inflytande i vissa frågor, t ex amalgamet, där flera av de miljömaktslistade (ex. nr 2) konsekvent har ignorerat problemet, och är det en slump att den nu miljömäktiga Supermiljöbloggen (med många kompetenta medarbetare) fokuserar på en 50-tals katastrof när Amalgam avvecklas och vilka miljömäktiga stöder det perversa lampförbudet? Tycker du jag låter negativ så är det inget mot svarta-listan, och det fanns faktiskt en glödlamps-
konspiration (se inlägg) fotoakut BLOGGPOST permalänk Gräsrötter & miljömakt?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed