https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

AMALGAM AVVECKLAS!?

Global utfasning av kvicksilverfyllning!

Världens första-globala kvicksilverförbud är klart, men det blir inget amalgamförbud, skriver Svd. Samma sak meddelades i Sveriges radio. Men FN-avtalet förväntas leda till att användningen av amalgam i tandvården fasas ut globalt, dock utan att något bestämd tidsgräns anges.
(expected-to-phase-down-amalgam-globally)  Miljöminister Lena Ek hade velat ha ett globalt förbud för dentalt amalgam, men möjligheten finns att förbjuda det i framtiden (pressrelease).
Kvicksilver mot kvisslor är redan förbjudet (på pappret) och det finns vissa farhågor beträffande utsläppskontrollen för kolkraftverk(merpol?) BLOGGPOST permalänk Amalgam avvecklas!?

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “AMALGAM AVVECKLAS!?”

 1. admin skriver:

  Detta kom via mail:

  VIGTIG KVIKSØLVRELATERET INFO MED GLOBAL RELEVANS

  Att.: Alle journalister med speciale i og/eller fokus på miljø og sundhed og medicin

  Padborg, den 20.01.13 / hek

  1. Efter de netop afsluttede femte UNEP (United Nations Environment Programme) kviksølvforhandlinger (INC 5) … http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC5/tabid/3471/Default.aspx … er den globale amalgamproblemstilling (tandfyldninger med ca. 50% indhold af kviksølv, den tredjegiftigste substans her på jorden) nu placeret solidt på den globale dagsorden gennem den opnåede nye traktat.

  Den svenske miljøminister, Lena Ek, udsendte i går en pressemeddelelse, hvor hun dog alligevel beklagede, at et globalt forbud mod amalgam ikke kunne nås, noget Sverige arbejdede for:

  ”Möjligheter finns att förbjuda ytterligare produkter i kvicksilverkonventionen, och även att i framtiden förbjuda till exempel amalgam, vilket är en stor fördel. Parterna kan också välja att gå längre än de bestämmelser som finns i konventionen..”

  Til gengæld var miljøminister Lena Ek tilfreds med resten af den globale miljøaftale, der har til hensigt at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod kviksølv:

  ”Jag är nöjd med att den nya kvicksilverkonventionen kommer att omfatta kvicksilvers hela livscykel, från primär gruvbrytning till avfall och slutförvar. Vi kommer att kunna arbeta globalt med att minska tillförsel av kvicksilver, dess användning i produkter och processer och dess spridning via bland annat luft och vi kommer att inom ramen för konventionen ta fram bindande krav för en säker avfallshantering. Det är en stor framgång för EU:s förhandlare och världens befolkning och för miljön.”

  Her er hele pressemeddelelsen på svensk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16903/a/207479

  Værd at notere sig for jer er også:
  UN mercury treaty expected to phase down dental amalgam globally
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/globalt-forbud-mot-kvicksilver_7833114.svd
  http://www.reuters.com/article/2013/01/17/mercury-un-amalgam-idUSnPnDC44246+160+PRN20130117

  2. Se venligst nedenstående vigtige e-mail fra Norge, som jeg mener bør og vil få stor betydning også for hele den nu ganske længe verserende danske-tandkliniksassistenter-KVIKSØLVSAG på HK’s dertil indrette hjemmeside … hvor der dog bare ikke sker en dyt for konkret at hjælpe tandklinikassistenterne:
  http://www.kviksoelv.dk

  3. Se venligst også IAOMT’s infovideo om hvordan dentalt kviksølv fra amalgamfyldninger ”rejser” rundt i miljøet og kommer retur til samt belaster natur, dyr og mennesker:
  ”Dental Mercury’s Toxic Journey Into The Environment”!:
  http://www.youtube.com/watch?v=GVCYGX6qT4Y

  Venlig hilsen,
  Henrik E. Kock http://www.tungmetal.dk

  Lagmannsretten meiner kvikksølv har gitt yrkesskade. Dette er veldig viktig for tannhelsesekretærer spesielt, men også viktig for kvinner generelt, meiner Fagforbundet. I går kom dommen frå lagmannsretten, som i sin dom slår fast at ein
  tannhelsesekretær som har vore utsett for kvikksølveksponering har fått yrkesskade.
  Lagmannsretten har lagt til grunn vitneforklaringane til store delar av det norske arbeidsmedisinske miljøet, og støttar opp om at langvarig kvikksølveksponering kan gi varig helseskade. Det seier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som har ført saka for Fellesforbundet, til NRK.
  http://nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.10878188

 2. [...] kompetenta medarbetare) fokuserar på en katastrof på 50-talet när Amalgam avvecklas! Och vad tycks den svarta-listan? BLOGGPOSTA permalänk Gräsrötter & miljömakt? Inlagd i [...]

 3. [...] med C-vitamindropp Användningen av amalgam är (med vissa undantag) förbjuden i Sverige, och Amalgam avvecklas i hela världen, men många har det kvar i munnen. Hall förespråkar skyddande C-vitamindropp, [...]

Subscribe to RSS Feed