https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MINIBEBIS AV NON-STICK!?

Lägre födelsevikt av impregnering!

Ytbehandlingsämnen kan påverka flickors födelsevikt.  Det visar en ny studie där man undersökte om gravida kvinnors exponering för 3 PFCer påverkade deras döttrars tillväxt. Man mätte halten PFOS, PFOA och PPFHxS i 447 blodprover tagna 1991-1992 från gravida i England, som deltog i en långtids-studie på mödrar & döttrar. Samtliga prover innehöll alla tre ämnena*. Döttrar till de mest ex-ponerade mödrarna vägde i snitt 4,9 ounces** mindre än döttrar till de lägst belastade. (ehp)
PFOS gav viktökning
Dessutom noterade man att flickor i den högsta PFOS-gruppen vägde omkring 1-3 pund** mer vid 20 månaders ålder än de lägst PFOS-exponerade. Hm, skulle det inte vara värre om det vore tvärtom; stora, tjocka nyfödda som sen knappt växer? Hur som helst så är PFOS-halten i Uppsalas dricksvatten förhöjd liksom PFHxS (PFOA & högt kolesterol). Hur kommer barns tillväxt att påverkas på sikt? (Det finns fler studier som visar på lägre-födelsevikt av de här (perfluorerade) gifterna.) Härrör de från gammal brandsläckning eller typ Gore-Tex klimatkontroll?
Vi blir inte av med dem!
Problemet med de här hormonstörande ämnena är att de i motsats till ex. bisfenol A och ftalater är långlivade ochvarken bryts ner i naturen eller i människan***. Att de därtill är potenta växthus-gaser gör att jag tycker att de inte bör användas alls. PFOS är förbjudet i EU, övriga PFCer finns inte ens på den ”värstinglista” som är utgångspunkt för Stockholms Våga fråga-kampanj.   
*) Snittkoncentration var högst för PFOS (19.6 ng/ml), följt av PFOA (3.7 ng/mL) och PFHxS (1.6 ng/mL). **) 1 ounce0o,o283495231 kg 1 pound=o,45359237 kg. ***) vissa bryts ner till andra PFCer. ny studie födelsevikt  fotoakut BLOGGPOST permalink Minibebis av non-stick!?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “MINIBEBIS AV NON-STICK!?”

  1. [...] sätt, men en liknande studie i England som bl a involverar PFOA tycks motsäga detta. Se Minibebis av impregnering! Hur som helst så har tillverkningen av PFOS fasats ut sedan 2009, och användningen av ämnen [...]

Subscribe to RSS Feed