https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

APAN FICK AMALGAM!

Kvicksilver spreds till fostrets blod inom två dagar!

Apor-krisar-mitt-i-livet,skriver Svd. Sen blir de glada igen. Precis som människor. Fast det beror nog lite på omständigheterna….
Häromveckan såg jag en film om schimpansen Nim (svt) som växte upp bland människor och lärde sig kommunicera med hjälp av teckenspråk, för att senare hamna i en bur och bli försöksdjur för vaccin. Kris, så klart!
Apor och får!
Filmen fick mig att tänka på en studie från 1990-talet där en vild makake-apa fick amalgamfyllningar på 16 tandytor. Medan Nim fick leva i 27 år dödades amalgamapan på den 28:e dagen efter ”tandvården” och man fann att kvicksilver hade distribuerats till olika organ; mest till käkar, njurar och mag-tarmtrakten (Monkey). 
Då tänkte jag mindre på apans öde än på resultatet av studien som liknade två tidigare studier på får, där kvicksilver i den senare (1990) distribuerades inom två dagar från de 5 dräktiga tackornas tänder till fostrens blod samt till fostervätska och därefter progressivt till olika organ inklusive placenta med högst koncentration i njurar och hypofys. (Abs Sheep Sheep/lamb Milk)
Djurförsök eller inte?
En del kräver ett paradigmskifte-inom-kemikalietestningen! Att man ska forska utan djur! Ja, varför inte man kan ju  forska på cellodlingar eller på barnhemsbarn! Det gjorde man i det USA-finansierade Casa Pia projektet i Portugal (och USA), som jag skrev om 1997*, men som först i år har uppmärksammats i stormedia efter att det anmälts till Hague-kommissionen som ett brott mot mänskligheten: Reuters Cnbc Crime-hague, mercur-exp. childr 
Experiment på 500 barn!
Fler än 500 barnhemsbarn (8-10 år) i Lissabon fick upp till 10 amalgamfyllningar, ofta utan att ha några hål i tänderna, för att man skulle utröna om de fick neurologiska skador och njurprobem och utvecklade antibiotikaresistens, mm utan att informeras om att amalgam innehåller giftigt kvicksilver (criancas-casa-pia) och trots att man 2002 fick kännedom om att barnen även misshandlades och att personalen ledde en pedofil-ring där barnen utnyttjades sexuellt upphörde inte experimenten. (dailyhe).
Hur kommer de här barnens liv att te sig? Kris på kris? Själv blev jag en glad medelåldring när jag blev av med mina amalgamfyllningar. När blir det Amalgamstopp i EU och när blir det 50.p00-i-böter för amalgamfyllning överallt? (gp) 
Läs även om apor som fick bröstkörtelförändringar av bisfenol A här samt missfall här.
*) Amalgam trials in children in Portugal and the USA, HMB No. 3, 1997. M. Kauppi 
P.s. Vårdguidens råd om amalgamarbeten under graviditet är felaktiga enligt tf.nu
BLOGGPOSTA permalänk Apan fick amalgam!

Both comments and pings are currently closed.

11 Kommentarer to “APAN FICK AMALGAM!”

 1. Joakim skriver:

  En normal person förstår ju att ett av världens farligaste gift är giftigt !

  Kan man inte spärra in de som inte förstår att gift är giftigt ?

  Kvicksilver/Thiomersal har altid varit giftigt och kommer inte att bli ofarligt någon gång.

  Eller är det fel på folket som inte kan läsa själva och förstå….. Hela internet finns ju och är inte förbjudet att änvända.

 2. Carina skriver:

  Har du sett att man på KemI:s sida skriver att man nu föreslår nytt undantag för förbud mot kvicksilver?

  http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Kemikalieinspektionen-foreslar-nya-undantag-fran-forbudet-mot-kvicksilver/

  Bra skrivet som vanligt:-)

 3. Marina skriver:

  Ledande utredare Laura Hewitson, PhD, släppte förmodligen en bomb när hon och hennes kollegor genomfört en studie på makakapor (primater) med precis samma vacciner som gavs till barn under åren 1994-1999, dvs mässling-påssjuka-röda hund(MPR)-vaccin och flera Timerosal-kvicksilverhaltiga vaccin injicerades i barnen under den tid då utbrotten av autism skjutit i höjden.

  http://newsvoice.se/2012/05/15/apor-utvecklar-autistiska-symtom-efter-standarddoser-av-mpr-och-andra-vaccin/

 4. Tobbe skriver:

  I Pandemrix ingår konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som i kroppen snabbt bryts ner till etylkvicksilver. Eftersom kvicksilver är ett miljögift som påverkar både miljön och människors hälsa arbetar Sverige både nationellt och internationellt för att fasa ut användningen av kvicksilver. 2009 kom det ett regeringsbeslut om förbud mot kvicksilver samt varor som innehåller kvicksilver, med undantag för läkemedel.
  Detta har upprört människor på Tandvårdsskadeförbundet som vet vad kvicksilver kan ställa till med i kroppen och resulterade därför i ett öppet brev till Folkhälsoministern. Tandvårdsskadeförbundet upplevde att regeringen äntligen tog riskerna med kvicksilver i amalgam på allvar och genom förbud mot kvicksilveranvändningen generellt, då detta gift är ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot miljön. Men att då godkänna det i vaccin saboterar förbudet!

  http://vaccin.me/2012/01/01/finns-det-nagon-saker-grans-for-kvicksilver/

 5. admin skriver:

  Denna information kom via mail:

  ”Här är en förklaring till varför tiomersal tilläts: http://www.vf.se/asikter/insandare/inget-kvicksilver-i-influensavaccin

  Man var tydligen rädd för att rätt förvaring skulle brista…
  Ordförande i Terapigruppen vaccinationer, Läkemedelskommittén LIV

  Visste inte ens att det fanns en terapigrupp för vaccinationer ;)
  Står mer här: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Hjalpamnen-i-lakemedel/
  står bl a att det inte är bestämt vilket vaccin man ska använda och kollar man här ser man att flera influensavaccin innehåller just thimerosal: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients

 6. Lasse A skriver:

  Jag vill hävda att ”människoförsök”, kontra djurförsök, har använts av den etablerade skolmedicinen sedan tiden då man brände de ”häxor” på bål som använde naturens egna växter för att hjälpa människor. Föregångare till dagens alternativmedicinare, kanske man kan säga.

  Vad sysslar ”Terapigruppen vaccinationer” när de hävdar:

  ”Ämnet har studerats ytterst noga och man har vid flera stora studier genomförda av bland annat WHO, CDC, Food and drug administration (myndighet i USA) kommit fram till att tiomersal inte skadat människor.”

  Ytterligare en NGO med suspekt agenda?

  Jag vill varken ha ”försök” på vuxna eller barn! Inte heller vill jag ha barn som brinner i Gaza. Sluta köp varor från Israel!!!

 7. admin skriver:

  Funderar över undantaget i det svenska amalgamförbudet vad gäller patienter med blödande tandkött och sådana som är tungt medicinerade. Hur etiskt är det? Här beskrivs det närmare:

  ”Dentalt amalgam
  Enligt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i odontologisk materialvetenskap behövs amalgam för tandfyllning på patienter som har mycket dålig tandhygien. Arbetet ut-förs under narkos. Problemet med plastmaterial är att tandytan måste vara helt torr då fyllningen sätts på. Tandköttet på dessa patienter blöder vid minsta beröring och därför går det inte att hålla tanden torr. Detsamma kan gälla patienter som är tungt medicinerade. För andra patienter, t.ex. dementa patienter, går det inte att förklara att de inte får beröra tanden med tungan. Den senare patientgruppen sövs inte eftersom det görs i undantagsfall pga. risken med narkos. Enligt Socialstyrelsen planeras en fördjupad analys av amalgamanvändning inom undantaget troligen under 2013. Denna fördjupade analys kan därefter utgöra underlag för en eventuell omprövning av undantaget för amalgam vid senare tillfälle.
  Utifrån bedömningen ovan kan ett fortsatt undantag för väl avgränsad användning av amalgam i tandvården behövas. En lämplig tidsram för ett fortsatt undantag kan vara 2-3 år eftersom det finns ett kontinuerligt behov av översyn av användningen samt utvecklingen av alternativa metoder eller material. Ett fördjupat underlag från Social-styrelsen kommer troligen också att tas fram under 2013. En lämplig tidsbegränsning för ett fortsatt undantag kan därför vara t.o.m. år 2014.”
  http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Remisser/PM%20översyn%20%20undantag%20kvicksilver.pdf

  Remissvar ska ha inkommit den 23/11)

 8. Adam. skriver:

  Man förbjuder ett antalgiftiga fenylkvicksilverföreningar.
  Det är ju bra.
  http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Fem-fenylkvicksilverforeningar-forbjuds/

 9. [...] *) För 20 år sen gick det omkring ca 5-6 ton kvicksilver i Stockholm! (Se även Apan fick amalgam!) BLOGGPOSTA permalänk Kärlek & kvicksilver! Inlagd i Okategoriserade | Tags: amalgam, [...]

 10. [...] lånar en med insektsmedel o. fenylbutazon, det senare med livstids karens? (inlägg) eller en apa med amalgam?! BLOGGPOST permalink Ekologisk livmoder? Inlagd i Okategoriserade | Tags: epigener, giftfri, [...]

 11. [...] från amalgam in i fostret på två dagar. Det bör man alltså inte heller snusa… (Se apan-fick-amalgam) (kärlek & kvicksilver) BLOGGPOSTA permalänk Att snusa kvicksilver! Inlagd i [...]

Subscribe to RSS Feed