https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

COCA-COLA + REINFELDT!

Bisfenol A och Sverigebesök i Burma!

Nu är demokratiseringen på gång i Burma. Eller inte. Misstänksamhet-mot-Burma,-tack, skriver Svd. Men Coca-cola levererar tillitsfullt Bisfenol till Burma. Är diktatur i kombination med mark-nadsekonomi sämre ur miljösynpunkt än diktatur utsatt för handelsblockad som t ex Kuba  som enligt WWF är-det-enda-landet-i-världen-med.hållbar utveckling (!?) och är det hållbart av Reinfeldt & Co. att låta Sverige bli en-råvarukoloni-for-riskkapitalister samtidigt som man slåss om att bygga upp Burma  (ab.se) och träffar-burmesiska aktivister? (sr.se) F.ö. undrar jag om Kina-snart lämna USA att-sjunka! BLOGGPOSTA permalänk Coca-cola + Reinfeldt!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed