https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FLAMSÄKRA ISBJÖRNAR!

Nya flamskyddsmedel anrikas i Arktis!

Om-klimathotens storlek-skriver Dn i-dag. Isbjörnarnas existens hotas av ett varmare klimat. Den hotas också av mängden flamskyddsmedel som dubblas vartannat år och kan bli ett globalt problem (och tänk om isbjörnarna blir autistiska!! inlägg) Tetrabromobenzoate (TBB) och tetra-bromophthalate (TBPH), ersättningsämnen för de giftigaste s.k. PBDE:erna, har återfunnits både i arktiska Kanada och i Tibet. 
Kolla kemikaliegrupper!
De nya ämnena måste undersökas noggrannare, men kanske borde man titta på hela grupper av kemikalier istället för en i taget, föreslås här: windsorstar. Själv föreslår jag ogiftiga flam-skyddsmedel eller flamsäkra material. Mer i kap. Flamskyddad i ”kemikalieboken” – se ovan. 
P.s. I Obamas nya lagförslag ingår inget skydd för isbjörnar när det gäller emissioner från aktiviteter som sker långt från deras habitat latimes-polar-bears-greenhouse-gases
Sverige-sprider-myt-om-klimatutsläppen, skriver Svd. Konsumtionsperspektivet bör beaktas.
(Klimat & kemikalier) (Tomten är illröd) BLOGGPOSTA permalänk Flamsäkra isbjörnar!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed