https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GIFTIGA GIFTERMÅL!

Nordiska Ministerrådet vill minska cocktaileffekt!

I matlagningsprogram säger man ofta att smaker gifter sig med varandra. Det kan man säga även om kemikalier och det handlar ofta om polygami (=månggifte). 
Vid traditionell riskbedöming utvärderas varje ämne separat, men i det verkliga livet är det kemiskt cocktailparty varje dag i kroppen, och vi vet lite om vad det giftiga samröret leder till  – det verkar vara få kemikalier som är ensamvargar!(?)
Incestuöst & promiskuöst!
Kemikalierna är inte nogräknade. De gifter sig gärna med nära släktningar som har liknande intressen (gillar att störa hormoner, typ) med okända trilling-, femling- eller sjuling-effekter som följd. Cocktaileffekt eller synergieffekt kan man kalla det när det ser ut så här: 1+1=5 eller så här: 0+0+0=3. Men vänta nu, noll kan väl inte bli tre!? - Jo, det kan det, menar Nordiska Ministerrådet i ny broschyr (se nedan). Noll betecknar den nivå som anses ofarlig.
Giftiga bosättningar!
En del kemikalier är rastlösa och lämnar kroppen rätt snabbt, medan andra (de s.k. långlivade rackarna) ockuperar nåt trivsamt organ och bygger bo för väldigt lång tid och/eller åker karusell i blodbanan med perfekt läge för dejting, då de flesta av oss numera har nåt hundratal gifter i blodet (underkastelsen). När vissa kemikalier åldras kan de brytas ner till ännu giftigare ämnen och ge upphov till nya okända kombi-effekter.
Reglera kombinationseffekter!
Nordiska ministerrådet föreslår nu hur riskerna med samverkanseffekter kan regleras i EU-lagstiftning, och den sista punkten i kortversionen här är intressant: Man vill se till att ”människa och miljö inte utsätts för högre dos än till exempel 10 procent av vad som anses säkert i de enskilda regelverken (t.ex. Reach, Kosmetikadirektivet, Leksaksdirektivet och Livsmedels-förordningen). Det skulle innebära att den sammanlagda mängden kemikalier som människor och miljö utsätts för minskar.” (Och att kemikalierna får färre partners att hångla med.) 
Nordisk-uppmaning till-EU-Reglera-risker med-kombi-effekter 
Kommer även hångeleffekter mellan kemikalier och strålning att beaktas (se förra inlägget), och vilka äktenskapliga preferenser har tungmetaller – dras de mest till sina gelikar (kan ha skrivit nåt om det i hmb) och blir effekten polygam av amalgam? (fotoakuten)
*) Om polygami & polyamor i Svt! (polyamori) synergi BLOGGPOST permalink Giftiga giftermål!

Both comments and pings are currently closed.

5 Kommentarer to “GIFTIGA GIFTERMÅL!”

  1. Johanna skriver:

    Bra artikel, intressant att du belyser något som faktiskt är ett stort problem.

  2. [...] små mängder, vilket inte återspeglas i gällande gränsvärden. Läs om cocktaileffekter i Giftiga giftermål! (Inlägg Bananrepublik, eller?) P.s. Se upp med päron från Argentina, inte bara för att de [...]

  3. [...] direkt glad. Men vissa ämnen blir ”gladare” ju mer de är tillsammans, läs mer i Giftiga giftermål Kanske nåt som FN:s eventuella mäktiga miljöpolis kan sätta stopp för? [...]

  4. [...] ex nya flamskyddsmedel i elektronik. Hur kemikalier samverkar är också en viktig fråga. (typ Giftiga gifermål) Sköldkörteln viktig! Sköldkörtelproblem står i fokus, då de ökar såväl hos människor som [...]

  5. [...] barnbutiker? se Perfluorerad polare)    Synergieffekter, distribution och styrmedel! Synergier (Giftiga giftermål) med andra typer av ämnen kan inte uteslutas, sa Borg, dock inte mellan olika PFAS eftersom de [...]

Subscribe to RSS Feed