https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KÄKAR KVICKSILVER!

Genmodifierad bakterie mumsar kvicksilver & renar vatten!

Mikroorganismer äter gärna bajs o.d. i reningsverken, men hur får man dem att gilla kvicksilver? Jo, man stoppar in två gener i en vanlig tarmbakterie (escherichia coli), varav den ena kontrollerar ett protein i cellerna, metallotionin, och den andra ett enzym, polyfosfat kinase. Båda binder till metaller för att skydda cellerna mot förgiftning.
Mercury-loving-bugs-to-mop-up-toxic-spills
Tålde höga halter!
Efter att ha gjort just detta placerade forskare bakterierna i en näringslösning med höga halter kvicksilver. Bacillerna med genen för enzymet tålde 16 gånger så höga halter av tungmetallen som normalt, medan de med genen för metallotionin kunde frodas i kvicksilverhalter 24 gånger högre än vad arten normalt klarar av. 
Åt upp 80 procent!
Efter fem dagar hade bacillerna absorberat 80 procent av det kvicksilver de utsatts för, vilket inger hopp om att kunna rena vatten (typ den här norrländska sjön med-200-kilo-kvicksilver?), möjligen även jord och annat.(…hm, kan man stoppa in dem i människor –  de påstås ju vara ofarliga?) 
(Tidigare inlägg: Kvicksilver & autism o. Kvitt kvicksilver? )
Absorberas eller bryts ner?
Helt kan man inte bli av med kvicksilver för det är ett grundämne, i motsats till en del andra gifter som bryts ner av bakterier! Snart kommer ett inlägg om en klimatsmart bacill!!   
Bloggposta permalänk! Käkar kvicksilver!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “KÄKAR KVICKSILVER!”

  1. [...] bakterier som absorberar kvicksilver beskrevs i ett inlägg igår, där det även nämndes att en del organiska gifter kan brytas ner av bakterier (naturliga [...]

  2. [...] bemärkelse) Fast bajsätande baciller är nog mindre kräsna, särskilt de som även käkar kvicksilver som det lär  finnas rätt mycket av i högen på bilden som hörrör från en f.d. [...]

Subscribe to RSS Feed