https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

VÄRLDSVATTENVECKA

Vattenkris i världens sex megastäder 2011!??

Kommer världens megastäder att klara den allt hårdare pressen från miljontals invånare när det gäller dricksvatten, avlopp, föroreningar och vattenkvalitet? Och hur lyckas regeringar och myndigheter skydda ekosystemen som förser oss med vatten, undrar Världsnaturfonden ((wwf) som idag presenterar en rapport om sex megastäder i samband med den pågående internationella vattenveckan i Stockholm. 
Oroande fakta!
•1,1 miljarder människor lider av akut vattenbrist & 2,6 miljarder saknar tillgång till vatten & sanitet
• Mer än 50 % av världens våtmarker har försvunnit det senaste seklet
• Ett flertal av jordens största floder har förlorat eller håller på att förlora sin kontakt med haven!
• Endast en tredjedel av världens 177 stora floder är fritt flödande (opåverkade av dammar o.d.)
• Populationen av sötvattenslevande djur och växter har minskat med 50 procent sedan 1980!
Tidigare inlägg: Stockholm Sophuvudstad  Avgifta fisken  Miljögifter  Förstoppad val

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed